Geslaagde ontwerpsessie Elzenhagen Zuid

Nieuws
De ontwerpsessie heeft veel ideeën opgeleverd. (Foto: gemeente Amsterdam)
De ontwerpsessie heeft veel ideeën opgeleverd. (Foto: gemeente Amsterdam) rodi.nl

NOORD - De eerste Ontwerpsessie van de nieuwe openbare ruimte in Elzenhagen Zuid in Amsterdam-Noord vond 17 april plaats. Ongeveer 30 omwonenden bespraken hun ideeën voor de inrichting van het nieuwe Dijkpark en de Zuidbuurt. Na een toelichting van Jan Brouwer, stedenbouwkundig ontwerper, en Edwin Santhagens, landschapsarchitect van buro Sant en Co, gingen ze aan de slag.

Aan de hand van de thema’s ‘Spelen en Sporten’, ‘Rust, groen en landschap’ en ‘Ontmoeten en verblijven’ werd er in groepen van tien personen over de verschillende thema’s nagedacht. Hierbij kwamen heel wat ideeën naar voren. Schriftelijk, mondeling, maar ook in getekende vorm of door het kiezen van referentiebeelden. Een greep uit de opgehaalde ideeën:
■ Fruitbomen, plukken is ontmoeten
■ Vlonder om boten aan te leggen
■ Horeca in het park, liefst biologisch
■ Boomstammen om op te zitten
■ Steiger om te suppen
■ Natuurlijke beplanting, aantrekkelijk voor vogels
In september 2018 volgt de tweede sessie. Buro Sant en Co presenteert dan een Voorlopig Ontwerp waarbij duidelijk wordt welke ideeën er terug komen in het ontwerp. Ook wordt in gesprek gegaan met de omwonenden om te horen of het ontwerp gewaardeerd wordt. In oktober 2018 wordt het definitieve plan gepresenteerd tijdens een derde en laatste bijeenkomst.
Elzenhagen Zuid wordt gefaseerd ontwikkeld. Dat betekent dat sommige deelgebieden nog worden ontworpen, zoals het nieuwe Dijkpark en de Zuidbuurt. Tegelijkertijd vinden er in een ander deelgebied al uitvoeringswerkzaamheden plaats. Tijdens het omgevingsoverleg dat eens per vier maanden plaatsvindt, komen allerlei uitvoeringszaken aan de orde. Denk hierbij aan type werkzaamheden, planning en eventuele overlast. Maar bijvoorbeeld ook hoe de nieuwbouw eruit gaat zien, waar parkeerplekken komen en wanneer de eerste speelplek komt.
Wie de gemeente ideeën wil meegeven kan dat doen tijdens het omgevingsoverleg. Naast bewoners worden voor dit overleg ook verschillende partners in het gebied uitgenodigd. Zoals de atletiekvereniging, het schoolbestuur en de moskee. Kortom, een open overleg om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Het eerste overleg vindt plaats in juni. Wie interesse heeft kan zich hiervoor aanmelden via elzenhagenzuid@amsterdam.nl, onder vermelding van ‘Omgevingsoverleg’.