Schulp op de schop: ‘Hier gaat het dorp weer heel lang mee vooruit kunnen’

Nieuws
Van links naar rechts wethouder Ernest Briët, projectleider Menno Schermer en Schulpvoorzitter Maarten Gozeling
Van links naar rechts wethouder Ernest Briët, projectleider Menno Schermer en Schulpvoorzitter Maarten Gozeling (Foto: Habrofotografie)

EGMOND-BINNEN - Het karkas van de sporthal van De Schulp blijft staan. Voor de rest wordt die helemaal nieuw en duurzaam herbouwd. Jongerencentrum Joeb blijft gewoon, maar wordt wel verduurzaamd. Het dorpshuis van De Schulp wordt na 50 jaar trouwe dienst afgebroken. Er komt een nieuw, multifunctioneel, duurzaam en veel flexibeler te gebruiken dorpshuis voor in de plaats. En àls de Deka-supermarkt zou verhuizen naar het gebied van de Schulp (dat gerucht ging maandagavond rond bij de presentatie van de plannen voor een Nieuwe Schulp aan de inwoners van het dorp) dan is dat naast het Dorpshuis. “Van integratie is geen sprake.”

door Ed Bausch

Inwonersavond voor een nieuw dorpshuis in Egmond-Binnen

Bijna zeven miljoen euro staat er genoteerd in het voorstel voor een nieuw complex. Dat lijkt veel geld. “Maar als je het afzet tegen de periode dat de Egmonders er heel veel plezier aan gaan beleven, dan valt dat wel mee. En we zetten hiermee meteen een mooie, grote stap in het kader van ‘Vitale Kernen’. Dan nog een stap met de zo gewenste woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef en dan zijn we een heel eind verder”, vertelde wethouder Ernest Briët. Hij was als luisteraar gekomen naar de goed bezochte informatie-avond voor de inwoners.

“Plakken helpt niet meer”

Daar was het eerst Maarten Gozeling, de voorzitter van de stichting Dorpshuis Egmond-Binnen, die de geschiedenis schetste. In 1967 begin alles met een wens om ruimte te bieden aan maatschappelijke, culturele, recreatieve en levensbeschouwelijke activiteiten. “Daar is dus eigenlijk niets aan veranderd.” In mei 1976 ging de Schulp open. “Gebouwd door aannemers uit het dorp, geholpen door een loterij en allerlei acties en natuurlijk de gemeente. Natuurlijk is er met regelmaat wat verspijkerd aan het complex. Nu helpt verder plakken niet meer. In 2014 kwam er een nieuw bestuur en wij kwamen geleidelijk tot de conclusie dat wij geen perspectief hadden met het gebouw. Dus hebben we de gemeente om hulp gevraagd, nog aan toenmalig wethouder Antoine Tromp.”

Continueren en uitbreiden

“Simpelweg kunnen we niet meer aan alle aanvragen voldoen. De kerk hier wordt afgebroken, een kroeg is weg, er is nergens zaalruimte dan alleen bij ons. Wij en onze beheerders hebben met velen gesprekken gevoerd. We zien een goede toekomst, maar dan willen we ons echt kunnen richten op het exploiteren en faciliteren. Niet meer op het onderhouden van een pand. De gemeente is meegegaan in onze wens dat zij eigenaar wordt van het pand, de gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan in december. Nu kunnen wij gaan werken aan continueren en uitbreiden. En we streven ernaar om de activiteiten zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan tijdens de verbouwing en de nieuwbouw.”

Graag ook huisarts en fysio erbij

Doordat de sporthal op z’n plek blijft is al een deel van de inrichting van het terrein bepaald. “Maar er komt veel aandacht voor de buitenruimte, met onder andere de muziektent, die nu nog bij de kerk staat. Menno Schermer is door de gemeente aangetrokken als projectleider. Hij vertelde dat een keus gemaakt is voor sloop van het dorpshuis, vernieuwbouw van de sporthal en verduurzamen van Joeb. “Dat is de goedkoopste weg.” Er is ook de wens om zorgpartijen (huisarts, fysiotherapie) te integreren in het nieuwe pand. “Daar moet dan extra voor worden gebouwd en dat kan alleen als die partijen, anders dan de andere huurders, een marktconforme huur betalen aan de gemeente. Daar zijn al de nodige gesprekken over gevoerd en dat lijkt de goede kant op te gaan. En dan kan de Schulp veel beter allerlei partijen bedienen, door flexibele zaalinrichting.”

Het plan komt binnenkort in de raad. “En dan gaan we na de zomer tekenen aan het gebouw en de omgeving.” Anderhalf jaar plannen en een jaar bouwen, zo klonk het. Dat zou dan toch al een stuk sneller zijn dan in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Eensgezindheid hing maandagavond in de lucht. Een nieuwe accommodatie lijkt de Binders van harte gegund te worden.