Nog langere wachttijden voor betaalbare woning in Den Haag; college gaat beleid aanscherpen

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

Het is in Den Haag steeds moeilijker om aan een betaalbare woning te komen. Dat blijkt uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON). In de periode 2018-2021 namen niet alleen de prijzen van koop- en huurwoningen flink toe (respectievelijk 33% en 9%). Ook moeten mensen langer wachten op een woning in het sociale huursegment. Het college wil hier iets aan doen door het woonbeleid nog verder aan te scherpen. 

Het WoON2021 onderzoek laat zien dat het aantal huishoudens dat wil verhuizen maar geen woning kan vinden in de periode 2018 - 2021 is meer dan verdubbeld, namelijk van 12.600 naar 28.400. Dat geldt ook voor mensen waarbij de nood om te verhuizen hoog is, zoals een groeiend aantal  jongeren die het huis uit willen of ouderen die naar een kleinere woning willen verhuizen.

Tijdelijke huurcontracten

Zoals ook uit vorige WoON onderzoeken bleek, is de particuliere huursector voor starters en voor huishoudens die niet in de sociale sector terecht kunnen of (nog) niet kunnen of willen kopen, de enige uitwijkmogelijkheid, ongeacht huurprijzen en woonomstandigheden.
Verder laat het onderzoek zien dat het aantal tijdelijke huurcontracten fors gestegen is (1 op de 5 huurders heeft een tijdelijk contract) en dit heeft een prijsopdrijvend effect op de huurprijzen in de vrije sector.

Beleid aanscherpen

Om iets aan deze problemen op de woningmarkt te doen, focust het stadsbestuur zich op de bouw van veel betaalbare woningen en het betaalbaar houden van de woningvoorraad. Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest, Martijn Balster: “Inwoners maken zich zorgen of zij, of hun kinderen en kleinkinderen, in Den Haag kunnen blijven wonen. Dat die zorg terecht is blijkt weer uit dit onderzoek. De ingezette koers om veel meer betaalbare huurwoningen te bouwen, speculatie met woningen door beleggers tegen te gaan en in te zetten op huurprijsregulering is dus meer dan nodig. Er is veel werk aan de winkel, niet alleen door het versneld bouwen van betaalbare woningen maar ook door keihard in te zetten op betaalbare en goede woningen in de bestaande woningvoorraad met redelijke huurprijzen en voldoende doorstroommogelijkheden. Het nieuwe college gaat het beleid nog verder aanscherpen: 80 procent van de nieuwbouwwoningen moet straks betaalbaar zijn. In de nieuwe woonvisie, die in 2023 wordt verwacht, zullen de aanvullende ambities worden uitgewerkt.” Het Woon Onderzoek Nederland is een driejaarlijks landelijk enquêteonderzoek onder 18-plussers, uitgevoerd door ABF Research in opdracht van de gemeente Den Haag.