Huizen wéér duurder geworden (Q1 2024): dit betaal je in jouw plaats nu gemiddeld voor een huis

Nieuws
Starters maken op de huidige woningmarkt praktisch geen schijn van kans, aldus de NVM.
Starters maken op de huidige woningmarkt praktisch geen schijn van kans, aldus de NVM. (Foto: Archief/Adobe)

REGIO - De woningmarkt blijft een complexe puzzel voor veel Nederlanders, vooral voor starters die klaar zijn om de woningmarkt te gaan betreden en hun eerste huis te kopen. Ze maken bijna geen schijn van kans, iets wat de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) zorgen baart.

Een gebrek aan beschikbare woningen en stijgende prijzen zorgt dat starters op de woningmarkt het momenteel bijzonder moeilijk hebben. Dit probleem wordt versterkt doordat huiseigenaren vaak pas een nieuw huis kopen voordat ze hun huidige woning verkopen. 

Voor starters zijn vooral nieuwbouwwoningen een populaire keuze. Dit blijkt onder meer uit het kwartaalrapport van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) over de huidige woningmarkt. Helaas is juist het aanbod nieuwbouwwoningen schaars.

Gekte op de huizenmarkt: huizenprijzen stegen met 9%

De eerste drie maanden van 2024 laten een opvallende trend zien: bijna 30.000 huizen zijn van eigenaar gewisseld, een stijging van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 

De huizenprijzen zijn in deze periode zelfs met meer dan 9% gestegen ten opzichte van 2023. 

Deze trends worden vooral veroorzaakt door een hogere vraag dan aanbod, gestegen lonen en een aanpassing van consumenten aan de verhoogde rentestanden.

Starters maken geen schijn van kans op woningmarkt

Huizen duurder in Noord-Holland en Zuid-Holland

Van de verkochte huizen stond 15% meer dan een jaar te koop. Dit zijn vaak dure huizen, waar minder mensen voor in aanmerking komen. Maar dat ook deze dure huizen verkocht worden, laat maar weer zien hoe krap de huizenmarkt momenteel is.

Het moge duidelijk zijn: de uitdagingen op de woningmarkt vragen om aandacht en oplossingen, vooral voor starters. Want zolang de bouw van nieuwe huizen niet toeneemt, blijft het probleem van de krappe huizenmarkt voor starters bestaan. 

Huizenprijzen in jouw regio

Nieuwsgierig naar de huizenprijzen in jouw gemeente in Noord-Holland of Zuid-Holland? 

Op de kaart van RTL Nieuws hieronder zie je wat de huizenprijzen in Noord-Holland en Zuid-Holland op dit moment zijn. Zo betaal je in de volgende plaatsen gemiddeld dit bedrag voor een woning:

  • Kop van Noord-Holland: 387.000
  • Regio IJmond: 459.000
  • Haarlem e.o.: 576.000
  • Amsterdam: 525.000 euro
  • Delft en Westland: 431.000
  • Agglomeratie ‘s-Gravenhage: 422.000

huizenprijzen woningmarkt huizenmarkt starters huizen duurder 

Huizenmarkt blijft oververhit in 2024

In de afgelopen zes maanden heeft de huizenmarkt aanzienlijke veranderingen ondergaan. De vraag naar woningen bleef hoog, ondanks een stijging van de hypotheekrente. Dit heeft geleid tot een voortdurende stijging van de huizenprijzen, hoewel het tempo van deze stijging enigszins is afgevlakt in vergelijking met voorgaande jaren. 

De nieuwbouwsector probeert het aanbod te vergroten, maar loopt nog steeds achter op de vraag. Deze situatie heeft starters op de markt in een moeilijke positie geplaatst, terwijl investeerders en doorstromers actief blijven. Al met al blijft de markt krap, met weinig tekenen van een snelle ommekeer.