Raad beperkt gebruik korte wapenstok door handhavers aanzienlijk

Politiek
De wapenstok voor handhavers moet aan voorwaarden voldoen.
De wapenstok voor handhavers moet aan voorwaarden voldoen. (Foto: Lukassek - stock.adobe.com)

HAARLEM - De Haarlemse gemeenteraad heeft donderdagavond besloten om het gebruik van de korte wapenstok door boa’s aanzienlijk te beperken. Het voorstel, ingediend door de Actiepartij, Partij voor de Dieren en Jouw Haarlem, roept het college op om bij de aanvraag voor de korte wapenstok een flink aantal voorwaarden in acht te houden, gebaseerd op het model dat eerder in Amsterdam is ingevoerd. Ook hadden de drie partijen samen met GroenLinks een voorstel ingediend om überhaupt van de aanvraag af te zien, maar deze kreeg onvoldoende steun.

“De pilot heeft niet aangetoond dat het veiligheidsgevoel van boa’s is verbeterd. De pilot heeft ook niet aangetoond dat de-escalatie in de 59 gevallen dat de wapenstok is gebruikt, niet ook zonder bewapening had gekund. De hoofdonderzoeker van de Universiteit Leiden waarschuwt voor de inzet van een geweldsmiddel als verdedigingsmiddel,’’ leidde raadslid Danny van Leeuwen van Actiepartij de voorstellen in. “We moeten de dialoog blijven voeren om de veiligheid op basis van feiten, en niet van onderbuikgevoelens te beoordelen,’’ pleitte hij. De burgemeester reageerde afwijzend op de voorstellen vanuit de raad. “Het voorstel wat u doet maakt het volstrekt onwerkbaar om op die manier de wapenstok te gebruiken.’’ Omdat de PvdA besloot om dit voorstel wel te steunen bleek hiervoor wel een meerderheid.

De burgemeester moet van tevoren een voorstel aan de raad doen waarin hij aangeeft welke afgebakende groep boa’s een korte wapenstok kunnen krijgen, in welk afgebakende gebied en voor een afgebakende periode van twee jaar. Daarna zal het gebruik van de korte wapenstok door boa’s worden geëvalueerd door de raad. Daarnaast zal elke keer dat de korte wapenstok wordt ingezet door een onafhankelijke partij worden beoordeeld.