Wethouder Mary van Gent: ‘Opvang asielzoekers raakt iedereen’

Nieuws
 Vanwege een landelijke samenwerking tussen het COA en Van der Valk Hotels, is Hotel Wieringermeer hiervoor geselecteerd.
Vanwege een landelijke samenwerking tussen het COA en Van der Valk Hotels, is Hotel Wieringermeer hiervoor geselecteerd. (Foto: Gemeente Hollands Kroon)

WIERINGERMEER - Het gerucht dat al even rondgaat, wordt naar verluidt betreurd door de gemeente Hollands Kroon. Echter, het lijkt erop dat het gerucht klopt: hoogstwaarschijnlijk zullen asielzoekers worden ondergebracht in Van der Valk Hotel Wieringermeer. Het college legt uit: “Wij vinden het heel erg vervelend dat geruchten over asielopvang in Van der Valk Hotel Wieringermeer inwoners eerder hebben bereikt dan juiste en volledige informatie.”

Wethouder Mary van Gent deelt: “Dat het onderwerp leeft in Wieringerwerf, dat snap ik heel goed. Opvang van asielzoekers raakt iedereen. Maar vaak op een andere manier. Dat zie ik en dat houdt mij echt bezig. Want ik voel als mens - naast de wettelijke verplichting - ook de morele plicht om te zorgen voor opvang voor mensen die om bescherming vragen. Net als de plicht om er te zijn voor onze inwoners, bijvoorbeeld tijdens de aanstaande bijeenkomst.”

De gemeente Hollands Kroon, samen met vier andere gemeenten in Noord-Holland, heeft van zowel het Rijk als het COA dringende verzoeken ontvangen om mee te werken aan de versnelde opvang van 100 asielzoekers. Vanwege een landelijke samenwerking tussen het COA en Van der Valk Hotels, is Hotel Wieringermeer hiervoor geselecteerd. Het gemeentebestuur verklaart: “Gezien de invoering van de Spreidingswet en de druk op opvanglocaties in Nederland, staan we open voor dit dringende verzoek. Wij vinden het van belang dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. Echter, we hebben benadrukt dat er heldere afspraken moeten worden gemaakt, zoals de maximale duur van de tijdelijke opvang en de vervolgstappen voor de opvang van deze mensen.” Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen het COA, het hotel en de gemeente om deze afspraken te verduidelijken.

Recentelijk is de Spreidingswet in werking getreden, waardoor alle gemeenten in Nederland verplicht zijn om opvang te bieden aan mensen die bescherming zoeken. In het kader van deze verplichting staat de gemeente Hollands Kroon open voor het faciliteren van de opvang in het genoemde hotel. Het college meldt: “De honderd beschikbare opvangplekken zijn een eerste stap van de in totaal 279 plekken die we moeten aanbieden.”

Momenteel voert de gemeente overleg met het hotel en het COA om informatie te verzamelen en de planning duidelijk te maken. “Deze informatie willen we delen tijdens een gezamenlijke informatiebijeenkomst met bewoners.” De datum voor deze bijeenkomst wordt nog vastgesteld, maar de gemeente streeft ernaar dit zo spoedig mogelijk te doen. De gemeente begrijpt dat inwoners vragen of zorgen hebben en moedigt hen aan om deze te delen via opvang@hollandskroon.nl. Tijdens de informatiebijeenkomst zullen medewerkers beschikbaar zijn om persoonlijk met iedereen in gesprek te gaan.