Update: Informatiebijeenkomst asielopvang in Wieringerwerf

Nieuws
Op woensdagavond 24 april organiseren de gemeente en het COA een informatieavond voor alle inwoners.
Op woensdagavond 24 april organiseren de gemeente en het COA een informatieavond voor alle inwoners. (Foto: aangeleverd)

WIERINGERWERF - Enkele dagen geleden is duidelijk geworden dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 100 asielzoekers wil opvangen in Wieringerwerf. Logischerwijs heeft dit veel reacties opgeroepen. In deze ontwikkeling is het COA leidend; de gemeente heeft hierin slechts een beperkte rol. Maar de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de zorg van, en voor de inwoners. Dit bericht beschrijft de informatie die er nu bekend is.

Wat is het plan? 

Door de grote druk op de asielopvang in Nederland en op basis van een opdracht van de Rijksoverheid neemt het COA het initiatief om 100 asielzoekers op te vangen in hotel Wieringermeer in Wieringerwerf. Daarover spreekt zij met het hotel. Inmiddels is bekend dat het COA de wens heeft om op 1 juni de mensen op te vangen. De gemeente begrijpt dat mensen zich zorgen maken, zeker over veiligheid. Zij vindt dat de opvang veilig en betrouwbaar moet zijn, voor de opgevangen mensen, maar zeker voor de inwoners. Over hoe dat eruit moet gaan zien, is het COA in gesprek met de gemeente.

De nieuwste informatie 

De afgelopen dagen heeft de gemeente de eerste inhoudelijke gesprekken gevoerd met het COA. Daardoor is er meer duidelijkheid ontstaan, onder andere over het proces en de vergunningstrajecten van het COA. De gemeente heeft nu meer zicht op de uitgangspunten van het COA. De belangen van de omgeving worden meegenomen in deze gesprekken. De zorgen over veiligheid, handhaving, toezicht, impact op de omgeving, werk, dagbesteding en beheer van de locatie zijn voor de gemeente een belangrijk onderdeel van de gesprekken die zij voert met het COA. De afspraken die de gemeente hierover met het COA maakt, worden vastgelegd in een zogeheten bestuursovereenkomst. Ook wordt de duur van de opvang, namelijk dat deze stopt in het hotel zodra er een vaste opvanglocatie in de gemeente beschikbaar is, met klem door de gemeente benadrukt. De mensen uit het hotel verhuizen naar een vaste locatie zodra deze beschikbaar is. Dit drijft de gemeente om zo snel als mogelijk – samen met de inwoners – te zoeken naar een opvanglocatie elders in de gemeente.

Informatiebijeenkomst 

Op woensdagavond 24 april organiseren de gemeente en het COA een informatieavond voor alle inwoners. Tijdens deze avond kunnen zorgen geuit worden en is er alle gelegenheid om vragen te stellen over veiligheid, wat te verwachten, dagbesteding en impact op de omgeving. Medewerkers van het COA hebben heel goed zicht op wat een dergelijke opvang voor impact heeft op de omwonenden, en weten ook welke mogelijkheden er zijn. Ook zijn wethouder Asielopvang – Mary van Gent en burgemeester Rian van Dam aanwezig.

Dat de avond nog even op zich laat wachten heeft te maken met het feit dat eerst alle afspraken goed besproken en gemaakt moeten zijn. Alleen dan is er tijdens de avond voldoende informatie beschikbaar om de vragen en zorgen goed en zorgvuldig te kunnen beantwoorden.

De avond vindt plaats in Wieringerwerf. Op dit moment wordt er gezocht naar een geschikte locatie. Inwoners worden uitgenodigd door de gemeente.

Uit jouw zorgen

 De gemeente begrijpt heel goed dat u vragen en zorgen heeft. Natuurlijk over deze opvanglocatie, maar misschien ook over de druk op Wieringerwerf en de invloed op de beschikbaarheid van woonruimte voor u als inwoner. De meest volledige antwoorden kunnen gegeven worden samen met het COA op de informatieavond. Wilt u graag eerder contact, dan kunt u een mail sturen naar opvang@hollandskroon.nl.

Ook heeft het COA al heel veel antwoorden op veelgestelde vragen rondom de komst en de invloed van een opvanglocatie. Deze zijn te vinden op de website van het COA.

Wat kan en doet de gemeente? 

De opvang van asielzoekers is door de Spreidingswet een verplichting waaraan de gemeente moet meewerken. Onder andere met het verlenen van vergunningen, maar ook vooral in het vertegenwoordigen van, en het er zijn voor inwoners.