Afbeelding
Foto: Pixabay

Bijeenkomst Liberaal Hoorn over afschaffen leges zonnepanelen

Algemeen

HOORN - Liberaal Hoorn stelde begin juni het college van B & W vragen over het heffen van leges voor zonnepanelen die zonder omgevingsvergunning zijn geplaatst. De situatie aan het Gerritsland 120 in Hoorn was één van de aanleidingen van deze vragen. Het college geeft aan dat wanneer iemand voor zonnepanelen kiest, hij of zij zelf verantwoordelijk is om te onderzoeken of een vergunning nodig is. Wanneer de gemeente subsidie verleent voor de aanleg van zonnepanelen, betekent dit volgens het college niet automatisch dat aan de wettelijke eisen is voldaan. De vergunning moet dus alsnog door de bewoner aangevraagd worden. Het verstrekken van een subsidie staat los van het toezien of er wel of geen vergunning nodig is. Chris de Meij van Liberaal Hoorn: “Onze fractie heeft de reactie van de gemeente gelezen, maar de beantwoording op onze vragen over de boete die bewoners hebben ontvangen naar aanleiding van het vergeten van de omgevingsvergunning roept alleen nog maar meer vragen op.”

Diverse bewoners van de binnenstad hebben volgens Liberaal Hoorn al aangegeven collectief bezwaar te willen maken tegen het feit dat ze na zeven jaar een boete krijgen.

Liberaal Hoorn organiseert op verzoek van een aantal inwoners donderdag 14 juli op het stadhuis (ingang tegenover de oude hockeyvelden) om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) een bijeenkomst voor alle bewoners die van de gemeente een brief hebben ontvangen vanwege het niet hebben aangevraagd van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen en daardoor een boete hebben ontvangen. “Onze fractie vindt het belangrijk om als intermediair te dienen tussen onze inwoners en de gemeente Hoorn. Wij geloven er in dat juist deze vorm van politiek de minder mondige burgers, die een drempel voelen om de politiek of gemeente aan te schrijven, een stem kan geven. Wij willen daarmee ook de betrokkenheid vanuit de samenleving en de politiek stimuleren. Van de bewoners hebben wij begrepen dat nu zelfs drones zijn ingezet voor het traceren van deze zonnepanelen. Hierover heeft onze fractie ook aanvullende vragen gesteld. Mag je als overheid zo maar drones inzetten om je bewoners in de gaten te houden? Welke gemeentelijke beleidregels / kaders zijn van toepassing voor het inzetten van drones gelet op de vanaf 31 december 2020 geldende Europese regelgeving voor het vliegen met drones? Camera’s inzetten om echte criminelen op te sporen die telkens bushokjes in onze stad vernielen is er niet, maar we zetten wel drones in om goedwillende bewoners die hun huis willen verduurzamen te kunnen beboeten!”

“Uit de beantwoording op onze eerdere vragen blijkt dat de inkomsten voor dit soort leges de afgelopen vijf jaar in totaal nog geen 35.000 euro bedragen. Om dan ook nog eens een extern bureau hiervoor in te gaan zetten is in onze ogen echt geldverspilling. Ons voorstel is dan ook: schaf deze belemmerende leges af en geef de bewoners die betaald hebben hun geld terug. Laten we onze bewoners juist stimuleren hun huizen verder te verduurzamen. Ga uit van vertrouwen. Wij hopen dan ook oprecht dat de gemeente terug wil komen op haar eerder genomen besluit.”

Goed om te weten: Jan en Elly van den Berg, die op het Gerritsland in Hoorn wonen, zijn contactpersonen voor inwoners van de binnenstad. E-mail: jan.ellyvandenberg@gmail.com .

Afbeelding
Grote vraag naar verkeersmaatje duidt op veel onveilige verkeerssituaties in Noord-Holland Algemeen 26 jan, 10:06
Afbeelding
Live-opnames voor album van Jiffy in Manifesto in Hoorn Algemeen 26 jan, 09:00
Afbeelding
Ringball in wijkcentrum Grote Waal in Hoorn Algemeen 25 jan, 20:00
Afbeelding
Meertalig voorleesfeest in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 17:00
Afbeelding
Els Kooter (46) is verpleegkundige in opleiding in Dijklander Ziekenhuis Hoorn Algemeen 25 jan, 16:41
Afbeelding
Bekende Westfriezen zetten zich tijdens Lock-Up in voor Inloophuis Pisa Algemeen 25 jan, 15:27
Afbeelding
Grote Westfriesland Debat in Martinuscollege Grootebroek Algemeen 25 jan, 14:54
Afbeelding
Hoornse inwoners, huiseigenaren en ondernemers ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen Algemeen 25 jan, 13:10
Afbeelding
Vrijwilligerspunt Westfriesland: project Samenvoorlezen helpt bij taalvaardigheid kinderen Algemeen 25 jan, 12:50
Afbeelding
Miniworkshop Privacy in Bibliotheek Hoorn Algemeen 25 jan, 12:43
Afbeelding
'The beauty of diversity' in Oosterkerk in Hoorn Algemeen 25 jan, 12:30
Afbeelding
Onderzoek naar rol stadsbestuur Hoorn slavernijverleden Algemeen 25 jan, 11:18
Afbeelding
Robby Valentine in Manifesto in Hoorn Algemeen 25 jan, 11:09