Arbeidsmigranten bedrijfspand Neutronweg in Hoorn mogen daar niet blijven wonen

Algemeen
Het college wil wonen door arbeidsmigranten in bedrijfswoningen niet gedogen.
Het college wil wonen door arbeidsmigranten in bedrijfswoningen niet gedogen. Foto: Google Street View

HOORN - Fractie Tonnaer, ChristenUnie en Liberaal Hoorn hebben in december 2022 het Hoornse college van b & w gevraagd om het wonen op bedrijfsterreinen door arbeidsmigranten voorlopig toe te staan zolang er geen grote woonlocatie voor arbeidsmigranten gevonden is in de regio Westfriesland. “Uit de beantwoording blijkt dat het college toegeeft dat de bewoners aan de Neutronweg 8a geen overlast veroorzaken, maar desondanks niet daar mogen blijven wonen”, zegt Roger Tonnaer. “Het college wil wonen door arbeidsmigranten in bedrijfswoningen niet gedogen zolang er geen grote woonlocatie voor arbeidsmigranten is gevonden in de regio Westfriesland.”

Het college laat in een brief naar de fracties weten: “Op 23 maart 2021 besloot een ruime meerderheid van de Hoornse gemeenteraad de motie ‘Stop huisvesting tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in woningen’ aan te nemen. Hierin werd het college verzocht de Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten per direct in te trekken, eventueel aangevraagde en nieuwe aanvragen om vergunningen niet te verlengen en strikte handhaving in te zetten op illegale bewoning in strijd met het bestemmingsplan. Sindsdien kunnen er in Hoorn geen nieuwe vergunningen meer verleend worden voor de verhuur/ bewoning van huizen door meerdere mensen die geen gezin vormen. Dat geldt dus niet alleen voor buitenlandse werknemers, maar ook voor studenten, hospitasituaties of andere woonvormen. In geval van Neutronweg 8a betreft het een bedrijfswoning. In het bestemmingsplan wordt dit gedefinieerd als ‘een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is’. Tijdens de controle bleek dat er geen sprake was van een gezinssituatie. En ook de functionele binding met het bedrijf onder de woning is niet aangetoond. We zijn daarom niet voornemens om de gemeentelijke aanschrijving in te trekken of de bestaande situatie voor vijf jaar te gedogen.”

De drie fracties beraden zich op voorstellen voor de gemeenteraad van 7 februari zodat alsnog wonen door arbeidsmigranten tijdelijk wordt toegestaan in bedrijfswoningen op bedrijfsterreinen.