Hoornse ondernemers lopen weg tijdens bijeenkomst: partijen stellen vragen

Nieuws
Afbeelding
Foto: archief vincentdevriesfoto.nl

HOORN - De gemeente Hoorn organiseerde dinsdag 30 mei een bijeenkomst voor de ondernemers van de binnenstad, onder leiding van wethouder Assendelft (Hoorn Lokaal) en Arthur Helling (D66), om samen de Actieagenda Binnenstad op te stellen. Dus: hoe ziet de toekomst van de Hoornse binnenstad eruit en hoe kunnen we de stad verrijken? Chris de Meij (Liberaal Hoorn): “Tijdens deze bijeenkomst werden ondernemers gewezen op het feit dat ze vooral moeten samenwerken, over hun eigen grenzen heen moeten kijken en werd hen verteld dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt.”

“Om de ondernemers te enthousiasmeren en verder te kijken dan eventuele beren die zij op de weg zien, mochten de ondernemers in een papieren zakje blazen om deze beren op de weg te doen laten verdwijnen. Nadat eerder al door sommige ondernemers aangegeven werd dat zij zich niet serieus genomen voelden, besloot een groep het pand te verlaten toen de begeleidende band het ‘Berenlied’ begon te zingen.” Liberaal Hoorn, De Realistische Partij, PvdA-Hoorn en Fractie Tonnaer stellen het college vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst:

- Wat heeft deze bijeenkomst gekost?

- Wie heeft het programma samengesteld en bedacht?

- Heeft u zich gerealiseerd dat u met deze aanpak een groot deel van de ondernemers wegzet als een stelletje debielen, terwijl zij juist het hart vormen van onze stad?

- Wat gaat u doen om de ondernemers die nu boos zijn weggelopen alsnog te betrekken bij de agenda voor de Binnenstad?

- Wat gaat het college nu concreet doen om de leegstand in samenwerking met alle betrokken partijen tegen te gaan?

- Kunt u concreet aangeven wat u als college de afgelopen jaren heeft gedaan om de levendigheid van de binnenstad te verbeteren en wat zijn de bezoekersaantallen over de afgelopen jaren 2020 tot en met heden?

- Het Rijk heeft voor het revitaliseren van de binnensteden honderd miljoen euro beschikbaar gesteld om de winkelleegstand en de verloedering in de winkelcentra en binnensteden terug te dringen. Hoeveel subsidie heeft de gemeente uiteindelijk hiervoor binnengehaald?

Ook de VVD heeft het college vragen gesteld over de bewuste bijeenkomst. De partij vraagt zich onder andere af hoe deze avond tot stand gekomen is en waarom specifiek gekozen is voor deze opzet. Hoe wordt getoetst of de avond voldeed aan de behoefte van de Hoornse ondernemers?