Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inwoners van Maassluis kunnen dan hun stem uitbrengen op één van de volgende tien partijen: CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Maassluis, GroenLinks, Leefbaar Maessluys, Maassluis Belang, PvdA, VSP en VVD. 

In aanloop naar deze verkiezingen heeft de Maassluise Courant de afgelopen weken diverse onderwerpen voorgelegd aan de tien deelnemende partijen. Afgelopen twee weken heeft u in deze krant de visies van deze partijen kunnen lezen over onderwerpen ‘wonen’ een ‘duurzaamheid’. Deze week komt het laatste onderwerp aan bod en dat is ‘veiligheid’.

VSP Maassluis: Inzet voor een veilige stad

Meer dan ooit zijn we ons bewust hoe belangrijk veiligheid voor ons is. Daarom besteedt VSP Maassluis – net als de andere partijen – daar veel aandacht aan in het verkiezingsprogramma. Dit zijn onze speerpunten:

- Betere bereikbaarheid en meer zichtbare aanwezigheid van de politie;

- Goede bereikbaarheid van wijkagenten;

- Duidelijke communicatie over taken, bevoegdheden en bereikbaarheid van de dienst Handhaving en Toezicht;

- Flexibeler inzet van de Boa’s, met name in de avonduren; 

- Wegwijzers in de stad naar de post van politie en Handhaving en Toezicht;

- Vaste camera’s op strategische plaatsen in de stad;

- Blijven zoeken naar verbetering van de aanrijtijden van ambulances en doorgaan met de samenwerking hierbij met de regio Haaglanden;

- Optimale inzet voor het behoud van de lokale positie en de uitrusting van het bestaande brandweerkorps; 

- Regelmatige terugkoppeling naar de gemeenteraad over het veiligheidsbeleid.

Voor de veiligheid in onze stad zijn we helaas afhankelijk van beslissingen die landelijk of regionaal worden genomen. Daar zitten de mensen aan de knoppen die beslissen over politie- en ambulancezorg. Dus doet VSP-Maassluis geen beloften dat wij dat even zelf gaan verbeteren. Wat we wel kunnen en blijven doen is zo veel mogelijk druk uitoefenen om de gestelde doelen te bereiken.

PvdA Maassluis: Samen Maassluis veiliger maken

De PvdA Maassluis wil dat iedereen veilig is én zich veilig voelt in Maassluis. Ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en etniciteit, op elk tijdstip van de dag en op elke plek in de stad. En hoewel Maassluis best een veilige gemeente is, is dat nog niet het geval. Er gebeuren regelmatig dingen die niet in de haak zijn: van geweld achter de voordeur, drugshandel, online misbruik, inbraak en diefstal. Maar er is ook sprake onveiligheid door mensen die racen door de straten of brandgevaar door overbewoning.

De PvdA bezoekt al 15 jaar de wijken in Maassluis. We horen regelmatig over situaties waar inwoners zich niet prettig voelen. Daarom hebben we ook straatintimidatie verboden door de APV aan te passen: want iedereen moet over straat kunnen zonder ongepaste opmerkingen te krijgen.

Daarom wil de PvdA:

- Onveiligheid voorkomen: woningen beveiligen, achterpaden verlichten, brand- en verkeersveiligheid vergroten.

- Voorlichting inwoners: van online criminaliteit en babbeltrucs tot loverboys en ondermijning.

- Betrekken van bewoners bij veiligheid: inwoners zien veel

- Betere bezetting van de politie en handhaving ook in uitgaansnachten

- Hufterig gedrag, woonoverlast en overbewoning bestrijden, invoering burenbemiddeling.

- Ook vast cameratoezicht bij de metrohaltes

- Geweld, dreiging of belediging van handhaving en hulpdiensten hard aanpakken

Leefbaar Maessluys: Fel op straattuig en wapenbezit

Straatintimidatie, opgeblazen portieken, messengeweld onder jongeren en vrouwen en lhbt’ers die worden lastig gevallen. Volgens sommige politici wordt Maassluis steeds veiliger, maar de aangiftebereidheid en het veiligheidsgevoel zijn sinds de sluiting van het politiebureau gedaald. Wij zijn een partij van Law & Order, waar veiligheid een topprioriteit heeft. Wij willen dat politie en handhavers weer de baas op straat worden. Drugsdealers en andere criminelen pakken we keihard aan en tegenover straattuig, dat spuugt op onze grond en ons met de nek aankijkt, hanteren we zero tolerance beleid. Wij kijken niet weg bij veiligheidsproblemen en noemen de beestjes bij de naam. Wij willen: 

- Blijvend preventief fouilleren op en rondom de metrostations; 

- Een keiharde lobby met politieke (druk)middelen voor meer politiebezetting;

- Handhavers krijgen steeds meer taken en staan vaker in de frontlinie, waarbij de eigen veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Wij staan voor hun veiligheid en willen hen uitrusten met verdedigingsmiddelen;

- Actieve handhavers in de nachtelijke uren, zodat zij de politie kunnen assisteren met o.a. patrouilles;

- Op plaatsen waar veelvuldig klachten zijn over te snel rijdende auto’s moeten veel sneller verscherpte controle plaatsvinden;

- Investeren in een derde mobiele camera;

- Blijvende ondersteuning voor buurtpreventie en ons vrijwillige brandweerkorps.

Forum voor Maassluis: ‘Meer politie en handhaving zorgt voor een snellere en grotere pakkans’

Forum voor Maassluis heeft als een van de belangrijkste speerpunten de veiligheid in Maassluis. Wij zijn voor uitbreiding van de handhaving en wijkagenten. Lik op stuk beleid voor overtreders, de daadwerkelijke veroorzakers van de schade aansprakelijk stellen en de schade op hen verhalen. In Maassluis was er afgelopen jaar voor 85.000 euro schade, de veroorzaker heeft hier 0 euro aan terugbetaald. Meer politie en handhaving zorgt voor een snellere en grotere pakkans en dat zorgt voor een veiligheid waar iedereen recht op heeft, waarbij iedereen avonds over straat durft, je eigendommen jouw eigendommen blijven en de schade ten gevolge van vandalisme word consequent verhaald op de daders! 

VVD Maassluis: Veiligheid boven alles

Voor de VVD Maassluis gaat veiligheid boven alles. In ons eigen huis en gezin, in onze straat, in onze wijk en in onze stad. Maar ook in ons werk, binnen onze sportverenigingen en in ons culturele leven. In de afgelopen tijd is pijnlijk duidelijk geworden dat veiligheid nooit vanzelfsprekend is. Daar moeten we hard voor werken! En omdat het zo belangrijk is om in een veilige omgeving te leven, is de VVD Maassluis bereid daarvoor extra geld uit te trekken. Wij vinden dat er voldoende politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Daarnaast vinden we dat het team Handhaving en Toezicht uitgebreid moet worden. Niet alleen het team, maar ook het takenpakket moet worden uitgebreid. Maassluis moet goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Voor ambulances blijkt het moeilijk om Maassluis tijdig te bereiken. De VVD Maassluis vindt dat onacceptabel en wil met de Veiligheidsregio in gesprek om de aanrijtijden van ambulances te verbeteren. Verder is de VVD voorstander van bewakingscamera’s op plaatsen waar een gevoel van onveiligheid wordt beleefd, zoals op de metrostations en op parkeerterreinen. Dat kunnen vaste camera’s zijn, maar ook mobiele camera’s. Geen geluk zonder veiligheid. Veiligheid is daarmee een eerste levensbehoefte. De VVD Maassluis staat voor veiligheid!

Maassluis Belang: Niet alleen een wijkagent maar ook een eigen wijkboa!

Veiligheid heeft twee componenten: de statistiek en het gevoel van veiligheid. Maassluis is op zich geen onveilige stad, maar dat betekent niet dat je je ook altijd veilig voelt.

De lokale politiek gaat helaas niet meer over de bezetting van de politie in onze stad. Wat we wél zelf in de hand hebben zijn onze boa’s, die samen met de politie voor veiligheid en handhaving zorgen. Wij gaan voor vaste boa’s in de wijk: herkenbaar en benaderbaar.

De inzet van de boa’s kan beter, flexibeler vooral. We betrekken de lokale horecaondernemers om het veiligheidsgevoel in de avonduren te verbeteren en de gedeelde verantwoordelijkheid op te pakken. Buurtpreventie, boa’s en ondernemers kunnen samen bijdragen aan het veiligheidsgevoel in onze stad.

Maassluis Belang wil extra cameratoezicht. De afgelopen jaren hebben mobiele camera’s op veel plaatsen in onze stad de rust doen terugkeren wanneer er overlast werd ervaren. Wij willen daarnaast vaste camera’s bij de metrostations en op de plaatsen waar veel mensen samenkomen. Hierdoor wordt het gevoel van veiligheid vergroot en kunnen raddraaiers mogelijk achteraf in de kraag gevat worden. Dit alles draagt bij aan een veiliger gevoel en dat is voor ons gewoon, samen voor veiligheid!

GroenLinks Maassluis: Veiligheid belangrijk voor GroenLinks

Aanrijtijden van ambulances moet echt beter. Wij willen daarom een ambulancepost.
De fysieke criminaliteit neemt op bijna alle fronten al jaren af in Maassluis. Helaas geldt dit niet voor fietsendiefstal en online criminaliteit waar we juist een flinke toename zien. Daar moet dan tevens wat GroenLinks betreft extra aandacht naartoe. Voor een daadwerkelijke aanpak pleit GroenLinks vooral voor preventieve maatregelen zoals lokfietsen plaatsen. Enerzijds is dit een afschrikmiddel en anderzijds kunnen dieven makkelijk worden opgespoord. Verder wil GroenLinks inzetten op voorkomen van criminaliteit door voorlichting op scholen, jongerenwerk uit te breiden en te lobbyen voor extra politiecapaciteit. De politie is namelijk onderbezet waardoor er met sommige meldingen te lang niks gebeurt. Als iemand aangifte doet moet er capaciteit zijn om de aangifte te behandelen. Dat is nu helaas niet altijd het geval!
Echter, veiligheid is meer dan criminaliteitscijfers, want er is ook het gevoel van veiligheid. Het gebeurt te vaak dat inwoners lastiggevallen worden. Daarom wil GroenLinks meer aandacht voor het tegengaan van straatintimidatie. Enerzijds willen we dit doen door goede voorlichting op scholen en anderzijds door inzetten op jongerenwerk en het makkelijker direct kunnen melden. Daarnaast mag er voor ons steviger beboet worden bij straatintimidatie.

D66 Maassluis: ‘In Maassluis is geen plek voor haat of verdeeldheid’

In een veilige stad voel je je vrij in je eigen omgeving. Vrij zijn betekent dat je jezelf kunt zijn: in Maassluis is geen plek voor haat of verdeeldheid. D66 zet in op de aanpak van overlast in de wijk. Dat doen we door buurtpreventie te promoten en buurtwhatsapps vanuit de gemeente sterker neer te zetten. Daarnaast kiezen we voor meer aandacht voor de meest voorkomende soorten criminaliteit: online fraude en fietsendiefstal. Digitale veiligheid krijgt door D66 extra aandacht in Maassluis. Dat betekent opsporing, maar ook preventie. Hoe zorg je dat je geen slachtoffer wordt van oplichting en wat doe je als jouw gegevens op straat liggen? De gemeente moet diezelfde waakzaamheid hebben. D66 zet de privacy van inwoners voorop, daarom is er geen plek voor uitbreiding van vast cameratoezicht. D66 kiest voor een veilige jaarwisseling. Daar hoort geen vuurwerk bij, maar wel een groots nieuwjaarsfeest.

In een veilige stad kun je ook veilig bewegen, vooral ook op de fiets. D66 is voor goede en veilige fietspaden waar de fietser voorrang heeft op de auto. Daarnaast moet in Maassluis 30 km per uur de norm worden voor autoverkeer. Een lagere snelheid is veiliger in onze volle stad.

CDA Maassluis: ‘Kleine ergernissen aanpakken’

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in Maassluis op ieder tijdstip en op iedere plek. Daarom kiest het CDA Maassluis voor:

- Persoonlijk contact en vertrouwde gezichten bij u in de wijk. Wij willen daarom werken met brede wijkteams, die bestaan uit de wijkagent, team Handhaving en Toezicht, buurtpreventie, de wijkcoördinator, een wijkbrandweerman en medewerkers uit de buitendienst. Herkenbaar voor iedereen, niet alleen in de wijk, maar ook bereikbaar via WhatsApp.

- Blijvende inzet op de snelle aanwezigheid van ambulances, brandweer en politie en goede ondersteuning vanuit de gemeente voor onze vrijwilligers bij de brandweer.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt in het verkeer en buiten, willen we kleine ergernissen aanpakken en zetten wij ons actief in om:

- Asociaal verkeersgedrag en drugsverkoop op straat aan te pakken.

- Veilige routes naar school en naar (sport-)verenigingen.

Wij willen hiernaast dat iedereen de vrijheid voelt om zichzelf te kunnen zijn en we met respect met elkaar omgaan in Maassluis. We treden als gemeente actief op als het gaat om intimidatie of discriminatie. We blijven ons inzetten voor een stad waar we rekening houden met elkaar.

ChristenUnie Maassluis: Een veilige samenleving

Als inwoners van Maassluis willen we veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht haar inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

De ChristenUnie staat voor de aanpak: hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart!

ChristenUnie actiepunten:

- De eigen afdeling Handhaving en Toezicht wordt steeds belangrijker en moet zo vaak als nodig inzetbaar zijn. Ook buiten de uren van 8 tot 5.

- Inwoners worden (per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.

- Goed onderhoud van de stad is ook belangrijk voor een veilige stad. Verpaupering moet worden tegengaan. Verpaupering geeft onveilige situaties of een onveilig gevoel.

- De wijkagent is bekend in de wijk als persoonlijk aanspreekpunt.

- Wij willen dat er minimaal 2 surveillancewagens beschikbaar zijn in Maassluis. 

- De inwoners blijven betrekken bij veiligheid van de woonomgeving door middel van Buurtpreventie, Burgernet, Apps en Waaks. 

- Goede ondersteuning van buurtpreventie en een actief afhandelen van meldingen en bevindingen van de buurtpreventen.

- De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anonieme) aangifte en een goede terugkoppeling door politie.

- Op afspraak moet aangifte gedaan kunnen worden bij een politiemedewerker.