College en leden coalitiepartijen bij de presentatie van het coalitieakkoord twee weken terug in de Burgemeesterswijk.
College en leden coalitiepartijen bij de presentatie van het coalitieakkoord twee weken terug in de Burgemeesterswijk. (Foto: CW)

Coalitieakkoord moet concreter en voorzien van tijdpad, vindt raad

Algemeen

“Dit akkoord is allesbehalve concreet.” “Het is vlees noch vis.” “Het ontbreekt aan concrete ideeën.” Oppositiepartijen waren vorige week woensdagavond kritisch over het door CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang gepresenteerde coalitieakkoord.

Chrit Wilshaus

Vooral hoe plannen uitgevoerd zouden moeten ontbreekt, vonden de critici. Reden voor D66 met een motie te komen. Daarin wordt het college opgeroepen een uitvoerig programma op te stellen ‘waarin staat op welke manier de plannen uit het coalitieakkoord tot uitvoering worden gebracht in de komende vier jaar.’ Het nieuwe college krijgt tot uiterlijk 1 januari volgend jaar de tijd om een dergelijk programma op te stellen en te delen met de raad. Daarnaast roept de motie het college op jaarlijks verslag te doen over de voortgang van de plannen. De motie, die mede ingediend werd door Leefbaar Maessluys, GroenLinks, Forum voor Maassluis, ChristenUnie en VSP werd unaniem aangenomen. En dat betekent dat ook de coalitiepartijen vinden dat het allemaal wel wat concreter mag.

Hindernissen en tegenslagen

Aan het begin van de vergadering betoogde Corine Bronsveld (CDA) dat de vier partijen hebben geprobeerd van veel partijen veel inhoudelijke punten een plaats te geven in het coalitieakkoord. “Maar wij beseffen wel dat we niet alles kunnen oplossen.” Ook Sjoerd Kuiper (PvdA) zei er rekening mee te houden dat er “ongetwijfeld hindernissen en tegenslagen komen” want dat “de afgelopen jaren ons hebben laten zien hoe onvoorspelbaar het soms is.” Kuiper zei echter erop te vertrouwen er samen met alle partijen in de raad uit te komen. Volgens Dick Snoeck (VVD) is veiligheid één van de kerntaken van de overheid en moet de overheid daar op blijven acteren. “Daarom zal het nieuwe college daar een impuls aan geven”, aldus de VVD-voorman, die verder onder andere aangaf met vertrouwen naar de komende vier jaar te kijken.

Voldoende ruimte

Volgens Jurre van de Merwe (Leefbaar Maessluys) ontbreekt het in het coalitieakkoord aan concrete ideeën en hebben Maassluizers niets aan de volgens hem vooral “wollige teksten.” In tegenstelling tot de VVD miste Van de Merwe juist de ambitie bij het college om meer in te zetten op veiligheid. Denise Mulder (Maassluis Belang) zei met haar partij op een “rijdende trein” gesprongen te zijn, nadat het ‘motorblok’ besloten had niet verder gaan met Leefbaar Maessluys. De onderhandelingen bevonden zich op dat moment al in een vergevorderd stadium. Volgens Mulder kreeg Maassluis Belang voldoende ruimte voor inbreng in het coalitieakkoord. Of zij daar dan misschien voorbeelden van zou kunnen noemen, wilde Gary Bouwer (Leefbaar Maessluys) weten. “Op tal van onderwerpen hebben we echt het verschil kunnen maken”, reageerde Mulder, die in eerste instantie liet weten geen behoefte te hebben daarvan allerlei voorbeelden te geven maar er uiteindelijk toch twee noemden. Jesse de Jong (D66) was nieuwsgierig hoe Mulder als Milieuwethouder het Omgekeerd inzamelen gaat uitvoeren omdat haar partij daar altijd tegen was. De bijna-wethouder erkende dat maar zei ook dat toen een meerderheid voor was Maassluis Belang wel instemde met het beschikbaar stellen van budgetten om de nieuwe manier van afval inzamelen mogelijk te kunnen maken. Maar mocht dat niet lukken, zoals is voorgenomen, “dan kunnen we bijsturen”, hield Mulder de raad voor.

Weinig concreets
Klarie Oosterman (ChristenUnie) was van mening dat een akkoord op hoofdlijnen ruimte geeft voor meer inbreng vanuit de raad. Wel is er volgens haar op dit moment “een groot risico dat het allemaal vaag blijft.” De Jong vond het allemaal “vlees noch vis.” Enerzijds staat er volgens hem “weinig ‘fouts’ in het akkoord, “het college gaat aan de gang met zaken die al in gang zijn gezet.” Maar anderzijds is er volgens de D66-voorman niet veel nieuws onder de zon. Want wat gaat dit college bijvoorbeeld anders doen? Het coalitieakkoord maakt het niet concreet, aldus het D66-raadslid. En dat was de aanleiding voor hem om een motie in te dienen. Ook Raoul Kleijwegt (GroenLinks) oordeelde dat er weinig concreets in het overeengekomen akkoord staat. Wel gaf hij aan blij te zijn dat een aantal door zijn partij aangedragen punten in het akkoord zijn opgenomen. Zoals het idee om bij de metrostations woningen voor jongeren te bouwen. Een idee dat het college, zoals het voorstelt, volgens Kleijwegt niet hoeft te onderzoeken maar gewoon kan uitvoeren. Verder zou er meer goedkope koop moeten komen in Maassluis. “Dat is goed voor de doorstroming.” Op het gebied van duurzaamheid zei de GroenLinks-aanvoerder “zwaar teleurgesteld te zijn in dit college.” Hans van der Burg (VSP) wenste het college veel succes bij het uitvoeren van het coalitieakkoord maar zei er wel bij waar nodig kritisch te zullen zijn de komende vier jaar. Volgens hem is het echter “hoog tijd om met elkaar aan de slag te gaan”, maar dient “het zomerreces zich alweer aan!”

Wethouder Bronsveld concludeerde na de gemeenteraad aangehoord te hebben dat volksvertegenwoordigers vooral een concrete uitwerking van de plannen missen plus een daarbij behorende planning. De bijna-wethouder zei zich daar wel in te kunnen vinden en dat de motie dan ook kon rekenen op steun van het hele op dat moment nog aanstaande college.

Afbeelding
Maassluizer (51) redt twee jongens uit zee bij Hoek van Holland: opletten op zwemveiligheid blijft belangrijk Algemeen 12 aug, 06:50
Afbeelding
Aan motivatie ontbreekt het George Almarrawi niet Algemeen 11 aug, 08:30
Afbeelding
Kinderen amuseren zich naar hartenlust bij Kids Olympics Algemeen 11 aug, 07:07
Afbeelding
Magic Circus staat garant voor topamusement Algemeen 11 aug, 06:30
Afbeelding
Auto rolt het water in terwijl bestuurder iets afgeeft bij woning Hellingkade Maassluis Algemeen 10 aug, 13:56
Afbeelding
Extra maatregelen tegen droogte (nog) niet nodig Algemeen 10 aug, 07:58
Afbeelding
‘Open ride’ van Fietspromo druk bezocht Sport 9 aug, 15:36
Afbeelding
Orgelconcert door Evan Bogerd in Maassluis Algemeen 9 aug, 12:57
Afbeelding
Queen Mary 2 bezoekt Rotterdam voor het eerst in 10 jaar Algemeen 9 aug, 10:30
Afbeelding
Parklif/ve Festival van start gegaan in het park achter Theater Koningshof Algemeen 8 aug, 18:51
Afbeelding
Alsnog Avondvierdaagse medailles voor Oekraïense kinderen Algemeen 8 aug, 15:21
Afbeelding
Historisch Schetsje: 100 jaar wonen op ’t Stort Algemeen 7 aug, 18:43
Afbeelding
Maassluise Harmonie viert 100-jarig bestaan groots Algemeen 6 aug, 18:17
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Maassluis

Op Rodi Maassluis volg je het laatste nieuws uit Maassluis. Rodi Maassluis informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Maassluis

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Maassluis in je mailbox.