Bronsveld wil door op ingeslagen weg met museum

Algemeen
Wethouder Corine Bronsveld gaat door met het van de hand doen van de Collectie 1900 van Museum Maassluis.
Wethouder Corine Bronsveld gaat door met het van de hand doen van de Collectie 1900 van Museum Maassluis. (Foto: CW)

Wethouder Corine Bronsveld (CDA) gaat door met het van de hand doen van de Collectie 1900 van Museum Maassluis, zo maakte ze dinsdagavond duidelijk bij een commissievergadering. Aanleiding daarvoor was haar raadsinformatiebrief (RIB) van eind december vorig jaar over ontwikkelingen bij het museum

Chrit Wilshaus

Door een technische storing werkte de technische installatie in zaal de Buys niet. Daardoor was de vergadering niet rechtstreeks te volgen via de gemeentelijke website. Ook werkten de microfoons in de vergaderruimte zelf niet. Aan het begin van de commissie maakte Marjan Groen namens een aantal verontruste Vrienden van Museum Maassluis (VVMM) gebruik van het spreekrecht en betoogde onder andere dat de algemene ledenvergadering van de Vrienden “mordicus tegen” het afstoten van voornoemde collectie is. Door de collectie te ontzamelen wordt volgens Groen het vertrouwen van de schenkers zeer ernstig geschaad.

Verwarrend
Hans van der Burg (VSP) constateerde dat een aantal Maassluizers zeer verontrust is over de plannen van de wethouder en vond dat er grote zorgvuldigheid moet worden betracht. “Het is te hopen dat er meer duidelijkheid zal ontstaan.” Peter Anker (ChristenUnie-steunraadslid) was van mening dat dit niet getuigd van goed rentmeesterschap en vroeg Bronsveld een pas op de plaats te maken. Hans de Bruin (PvdA-steunraadslid) noemde de situatie “allemaal zeer verwarrend.” Volgens hem is er nog een lange weg te gaan voordat de Collectie 1900 kan worden afgestoten. André Bruijn (GroenLinks-steunraadslid) constateerde “een gebrek aan draagvlak” als het gaat om het afstoten van de kunstcollectie. En Trudi Pasterkamp (Forum voor Maassluis-steunraadslid) zei te zijn geschrokken “van hoe met de aan ons toevertrouwde kunstcollectie wordt omgegaan.” Maar ook dat het duidelijk is dat nog niet alles in kanen en kruiken is. “Dit is de start van een proces wat we met argusogen gaan volgen.” Henrike Heijboer (CDA) zei kansen te zien voor het museum. Demet Ebben (Leefbaar Maessluys) gaf aan voor het behoud van Collectie 1900 te zijn.

Zorgvuldigheid
In haar reactie liet wethouder Bronsveld weten dat de Collectie 1900 al langere tijd onderwerp van discussie is en dat het gaat om “een stip op de horizon, waaraan gewerkt moet worden.” Daarnaast heeft het museumbestuur volgens haar een afweging gemaakt hoe verder te gaan richting toekomst. Meerder keren herhaalde het collegelid overigens dat het ontzamelen in goed overleg met de schenkers zal gebeuren en dat tijd daarbij niet leidend is, “wel zorgvuldigheid.” Bronsveld sprak tegen dat de VVMM tegen afstoten zouden zijn, aangezien het bestuur voor is. Groen ontkende dat echter met kracht. De portefeuillehouder ging niet in op de vraag of dat besluit wel rechtsgeldig is, gezien het feit dat de ALV daar niet over geraadpleegd zou zijn. (Zie ook elders in deze krant). Wel erkende ze dat een aantal Vrienden zich tegen eerdergenoemd besluit heeft gekeerd maar daar niet zoveel mee te kunnen. Volgens Groen spreekt Bronsveld voor haar beurt. Die zei op haar beurt dat het niet altijd mogelijk is om op basis van de inhoud tot elkaar te komen. “Maar ik heb respect voor mensen die een ander standpunt innemen.” Verder kondigde ze aan in maart met een papieren stappenplan te komen en dat er dit voorjaar een thema-avond over het museum zal worden gehouden.