Eensgezindheid over aanpassen Starterslening

Algemeen
Onder meer D66 vindt dat Maassluis een tandje bij moet zetten als het om verduurzamen gaat.
Onder meer D66 vindt dat Maassluis een tandje bij moet zetten als het om verduurzamen gaat. (Foto: )

De gemeenteraad heeft unaniem een VVD-motie aangenomen om de Starterslening zo aan te passen dat die ook gebruikt mag worden voor verbouwingen van bijvoorbeeld een keuken of badkamer. Volgens Dick Snoeck (VVD) is dit vaak nodig bij woningen uit de jaren 60, 70 en 80 die prijstechnisch zeer geschikt zijn voor starters maar doorgaans wel gerenoveerd moeten worden.

Chrit Wilshaus

“Betaalbaar wonen is en blijft een groot thema en bij alle bouwprojecten duurt het over het algemeen veel te lang door allerlei regelgeving”, aldus Snoek. “Maar wat we snel kunnen, moeten we ook snel doen. Om de starters op de woningmarkt te helpen, moeten we daarom de dingen doen die we kunnen. In 2021 hebben we daar een aanzet toe gegeven door de Starterslening NHG (Nationale Hypotheek Garantie, red.) conform te maken. Dat is naar mijn mening een groot succes geworden. Er is echter een omissie en die moeten we herstellen. En dat is, dat bestaande en nieuwbouwwoningen met deze regeling niet verbouwd mogen worden.” Vooral de woningvoorraad uit de jaren 60,70 en 80 die in Maassluis vrij groot is, is volgens Snoeck veelal bereikbaar voor starters en wordt veelal nog bewoond door de eerste eigenaar. “Maar als deze woningen vrijkomen, dienen ze doorgaans grondig gerenoveerd te worden. De ruimte om te verbeteren en te moderniseren, ontbreekt echter in de regelgeving. Als raad kunnen we dat herstellen. En daarom dienen we een motie in waarin het college wordt verzocht om met ingang van 1 mei dit jaar de verbouwingsfaciliteiten volgens de gebruikelijke NHG-regels toe te voegen aan de Starterslening van Maassluis.”

Irrelevant
Raoul Kleijwegt (GroenLinks) reageerde het in principe een sympathiek voorstel te vinden maar vroeg zich wel af hoe deze woningen betaalbaar blijven. Maar volgens Snoeck is dat volstrekt irrelevant omdat deze woningen op dit moment op de markt komen, nu betaalbaar zijn “en we nu een probleem hebben.” “Of ze betaalbaar blijven, weten we van geen enkele woning.” Maar volgens hem is het belangrijk dat starters in Maassluis een woning kunnen krijgen die gemoderniseerd kan worden. Klarie Oosterman (ChristenUnie) zei mee te willen geven dat het allerbelangrijkste natuurlijk de bouw van goedkopere huizen is. Verder was ze van mening dat “een lening als deze, hoe goed ook bedoeld, altijd een prijsopdrijvend effect zal hebben op de woningmarkt.” Snoeck reageerde het daar volstrekt niet mee eens te zijn want volgens hem is de nieuwe keuken die met de Starterslening gefinancierd kan worden over dertig jaar weer versleten. “Het klopt dat de woning over 30 jaar meer waard is maar niet door de verbouwing van de keuken of de badkamer want die is tegen die tijd geen moer meer waard.”

Voorstel
Wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) bevestigde de door Snoeck aan de orde gebrachte problematiek te herkennen en er ook signalen over te hebben ontvangen. Verder zei hij met een voorstel naar de raad te zullen komen om de verordening aan te passen. Wel waarschuwde hij ervoor dat het budget voor de Starterslening beperkt is en dat hij daarom ook met een voorstel naar de raad zal komen om daar extra budget voor uit te trekken. “Want het geld is wel bijna op.” De motie werd met 23 stemmen unaniem aangenomen. “Noord-Korea heeft ook Maassluis bereikt”, grapte de voorzitter van raad en college daarop.