Geen overzicht waar AED hangt

Algemeen
Voorbeeld van een AED in een appartementencomplex in Maassluis.
Voorbeeld van een AED in een appartementencomplex in Maassluis. (Foto: CW)

‘Helaas is er geen openbare database met de locaties van alle AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in Nederland. Dit komt onder meer omdat het niet verplicht is om je AED te laten registreren.’

Chrit Wilshaus

Dat schrijft wethouder Corine Bronsveld (CDA) in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA. De vraag of er vanuit de gemeente contact is met de beheerders van de AED en met hulpverleners moet de wethouder ontkennend beantwoorden. Dat komt omdat de gemeente geen inzicht heeft in de beheerders of de burgerhulpverleners die zich daarmee bezighouden maar ook omdat de AED-database van HartslagNu niet openbaar is, schrijft de portefeuillehouder. Dat heeft er volgens haar mee te maken dat veel mensen hun AED alleen willen aanmelden voor het verlenen van noodhulp. Datzelfde zou gelden voor de database met burgerhulpverleners. ‘Daarom geeft HartslagNu zeer selectief informatie over de locatie van AED’s en burgerhulpverleners en gebruiken ze dit uitsluitend voor inzet bij reanimatie-oproepen.’ Voor zover bekend zou de informatie op HartslagNu actueel zijn en zouden over deze site geen vragen worden gesteld aan de gemeente.

Zoals aangegeven heeft de gemeente dus geen inzicht in de dekking van AED’s in Maassluis. Volgens Bronsveld staat op de website van de Hartstichting een kaartje waarop is aangegeven op welke plekken er nog 24/7 beschikbare en bij HartslagNu aangemelde AED’s nodig zijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een AED een gebied binnen een cirkel van 500 meter kan bedienen.

Zeven aanvragen
De portefeuillehouder laat weten dat de gemeente verzoeken krijgt van initiatiefnemers voor een financiële bijdrage maar niet hoe vaak. ‘Voor buurtAED’s wordt een maximum van 500 euro vanuit het gebiedsbudget toegekend maar dan moet er niet al een AED in de buurt hangen’. Een buurtAED hangt bij een particulier. Dat kan bijvoorbeeld in een appartementencomplex het geval zijn. Sinds 1 januari 2020 kwamen er volgens Bronsveld zeven aanvragen binnen voor een AED en daarvan zijn er nog drie in behandeling. Daarnaast worden via KliK vrijwilligers EHBO-trainingen verzorgd. Dit voorjaar worden er weer drie aangeboden. Die zijn gratis en ook beschikbaar voor stichtingen en verenigingen. Tot slot wijst het collegelid erop dat de gemeente regelmatig communiceert over het belang van AED’s en burgerhulpverleners. Bijvoorbeeld via zijn website en op de gehouden Veiligheidsmarkt. Ook komend jaar zal hier weer aandacht voor zijn.