Enthousiasme en betrokkenheid worden vooral op prijs gesteld

Nieuws
De ambtsketen van Maassluis.
De ambtsketen van Maassluis. (Foto: CW)

Wie straks de nieuwe burgemeester van Maassluis wordt, moet vooral een enthousiaste en betrokken aanvoerder zijn. Dat althans blijkt uit de rapportage Mijn burgemeester Maassluis, waaraan 247 respondenten deelnamen.

Chrit Wilshaus

Als onderdeel van een zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Maassluis vroeg de gemeente haar inwoners om wat voor burgemeester dat zou moeten gaan en aan welke belangrijke eigenschappen hij of zij zou moeten voldoen. 247 deelnemers vulden de vragenlijst in en van het door onderzoeksbureau Citisens uitgevoerde onderzoek. Citisens ontwikkelde daarvoor de MijnBurgemeester-tool. Behalve uit een online vragenlijst, bestond de enquête ook uit tien stellingen waarop kon worden gereageerd. Daarnaast typeerde Citisens Maassluis aan de hand van zeven kenmerken en kregen de deelnemers aan het onderzoek twee open vragen voorgelegd.

Gevoelens

Uit de enquête blijkt dat inwoners van mening verschillen over wat de ideale burgemeester is. Citisens maakt onderscheid tussen vier verschillende typen burgemeesters. Dat zijn achtereenvolgens: een efficiënte probleemoplosser, een trouwe beschermer, een enthousiaste aanvoerder en een kritische coach. De meeste deelnemers (81 procent) gaven de voorkeur aan een enthousiaste aanvoerder. Daarna volgen een kritische coach (12 procent), efficiënte probleemoplosser (zes procent) en een trouwe beschermer (twee procent). De nieuwe burgemeester zou ook zijn of haar gevoelens moeten laten zien (vindt 33 procent) en meer een burgervader/ -moeder dan bestuurder moeten zijn. Verder vinden respondenten het belangrijk dat de nieuwe burgemeester iemand is die snel actie onderneemt, hard kan optreden bij dreigend gevaar en handhaaft bij overlast. Dat lijkt enigszins in tegenspraakstrijd te zijn met het feit dat maar zes procent kiest voor een efficiënte probleemoplosser. Daarnaast typeerden de deelnemers Maassluis als een betrokken en diverse gemeente.

Binnenstad en haven

Uit de open vragen blijkt dat inwoners op zoek zijn naar een betrokken burgemeester. Iemand die weet wat er speelt en verbinding zoekt met inwoners. Daarnaast wordt daadkracht genoemd en als laatste moet de burgemeester echt onderdeel uitmaken van de gemeente en staan voor Maassluis en zijn inwoners. Binnenstad en haven zijn locaties waar de nieuwe burgemeester zeker zou moeten gaan kijken. Volgens de respondenten zijn deze plekken tekenend voor Maassluis omdat deze sfeervol zijn en ook het ondernemerschap binnen de gemeente tonen. Daarnaast zien mensen op deze plekken ook nog ruimte voor verbetering.

Kijkend naar de invullers van de MijnBurgemeester-tool valt het Citisens op dat de zogenaamde eigenzinnige lokalen wel enigszins ondervertegenwoordigd zijn, terwijl de ik-gerichte starters relatief vaak de vragenlijst invulden. Eigenzinnige lokalen kenmerken zich door een wantrouwen overheid, een volgens Citisens lastig te bereiken groep.

Strikt onpartijdig

Zoals eerder in dit artikel aangegeven, waren er tien stellingen waarop deelnemers konden reageren. Hoewel de stellingen meer vragen dan stellingen waren. Zoals: Enthousiaste vernieuwer of stabiele factor? 21 procent van de respondenten kiest daarvoor. Met elkaar om tafel of hard optreden? Varieert van 9-17 procent. Het gaat daarbij om dreigend gevaar. De meeste mensen vinden overigens dat een burgemeester moet handhaven in plaats van met burgers in gesprek gaan. Een interessante stelling is of een burgemeester strikt onpartijdig moet zijn of ergens voor moet staan? Vijftien procent vindt dat de nieuwe eerste man of vrouw van Maassluis strikt onpartijdig moet zijn en tien procent dat hij of zij ook nog ergens voor moet staan. Onduidelijk is of met onpartijdig ook onafhankelijk wordt bedoeld. De meeste respondenten, namelijk 45 procent geven aan de nieuwe burgemeester wat hen betreft betrokken moet zijn. Bedrijvig hoeft een burgemeester maar voor dertien procent te zijn, zo blijkt uit de rapportage van Citisens. Maar een burgemeester moet wel de verbinding zoeken en de taal van de burger spreken en begrijpen. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 7 oktober en 9 november dit jaar. Langs verschillende kanalen werden mensen opgeroepen om mee te doen met dit onderzoek. Van al die kanalen werd, voor zover bekend, alleen deze krant niet genoemd waarin ook werd opgeroepen om de vragenlijst in te vullen.