advertorial

“Had ik toch eerder moeten doen”

Partnerbijdrage
"Het was valse schaamte, denk ik nu achteraf”. (Foto: PR)

Karel de Rooij (76), beter bekend als Mini van het theaterduo Mini & Maxi, draagt sinbds kort een gehoorapparaat. Door open en eerlijk te zijn over zijn gehoorverlies hoopt Karel de Rooij anderen te stimuleren om eerder aan de bel te trekken. Daarom brengt hij samen met op de Dag van het Gehoor zijn verhaal naar buiten.

Karel van Rooij merkte al een tijdje dat hij zijn collega’s en kleinkinderen slecht kon verstaan en dat het volume van de tv thuis heel hoog staat Maar het besef kwam pas later: “Ik zit vaak maar te gokken of ‘ja’ te knikken terwijl het ‘nee’ had moeten zijn. Dat vond ik wel ergerlijk worden. Achteraf denk ik: ‘Ik had veel eerder een afspraak moeten maken voor een hoortest’”, aldus Karel van Rooij. Karel van Rooij merkte toch valse schaamte bij zichzelf toen hij net een hoortoestel droeg: “Wat ook een drempel is, is dat je denkt ‘hoe ziet het eruit?”. 

Volgens EuroTrak onderzoek zit het vooral ‘tussen de oren’ dat mensen te laat een oplossing zoeken voor gehoorverlies. De drempel om hulp te zoeken bij gehoorverlies is nog altijd hoog. Dit zit voor een groot deel ‘tussen onze oren’ - 1 op de 3 mensen geeft openlijk toe er last van te hebben. Uit het EuroTrak onderzoek blijkt dat van de 1,8 miljoen mensen met gehoorverlies, zeker de helft nooit een hoortest laat doen. Er blijkt ook dat bijna 70% van alle Nederlanders met gehoorverlies, die wel een gehoorapparaat dragen, er achteraf spijt van heeft dat niet eerder te hebben gedaan. Een hoortoestel verbetert in de meeste gevallen de algemene gezondheid: voor 95% van de ondervraagden is het leven op de meeste vlakken verbeterd sinds ze een hoortoestel hebben aangeschaft.

Van Boxtel hoorwinkels
Meer dan 50 jaar zetten wij ons al in voor bewustwording over de gevolgen van onbehandeld gehoorverlies. Dit doen wij onder andere in partnerschap met Alzheimer Nederland. Onze deskundige hoorzorgexperts werken bij 53 winkels in heel Nederland.