ChristenUnie: gemeente moet scherper begroten

Politiek
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

Peter Anker (ChristenUnie-steunraadslid) vindt dat de gemeente scherper moet gaan begroten om meer plannen te kunnen realiseren. Nu blijft dat percentage steken op 31 procent. 

Chrit Wilshaus

Anker zei dat in de commissie waar gesproken werd over de tweede bestuursrapportage 2022.

“Normaal gesproken is het redelijk als 70 procent van wat je je hebt voorgenomen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Maar wij kwamen de afgelopen jaren niet verder dan 45 en 40 procent en nu zitten we op 31 procent en dat is laag. Om te kunnen investeren moet de gemeente geld lenen. Daarover betalen we rente. Lenen brengt risico’s met zich mee. En de komende jaren worden die alleen maar groter aangezien het aannemelijk is dat de rente verder zal stijgen. Op dit moment lenen we 70 miljoen en we gaan de komende jaren 120 miljoen lenen. Dat is een hoop geld. Dat we de uitvoering van al die plannen niet op orde hebben, komt omdat we het niet aankunnen. Dat heeft deels met gebrek aan menskracht te maken. Maar ook dat sommige projecten, zoals riolen, super complex zijn. Maar het heeft er volgens mij ook mee te maken dat we niet goed begroten. Want dit zagen we uiteraard al lang aankomen. We hebben gedacht met voldoende mensen het wel te kunnen uitvoeren allemaal, terwijl we dit aan het begin van het jaar ongetwijfeld al wisten. Ik denk daarom dat ook afdelingen beter op elkaar moeten zijn afgestemd minder moeten denken als ze het geld voor een investering binnen hebben, dus als een lening rond is, dat het wel goed zit. Verder mag de afdeling Financiën vaker aangeven als iets onrealistisch is om te kunnen realiseren. Het is dus ambitie enerzijds tegenover onvoldoende scherp zijn anderzijds; ik denk dat er toch scherper begroot moet gaan worden.” Ook andere fracties hadden trouwens vragen over het lage realisatiepercentage. Wethouder Sjef Evers (VVD) reageerde dat het zijn ambitie is om het realisatiepercentage omhoog te krijgen en wel naar 40 procent volgend jaar. Maar of dat gaat lukken met het huidig aantal medewerkers weet ook de portefeuillehouder niet.

Oranjeplassen

Wat de Oranjeplassen betreft vroeg Demet Ebben (Leefbaar Maessluys-steunraadslid) of het misschien niet beter is als de gemeente de Oranjeplassen in eigendom zou verwerven. En of dat wellicht onderzocht zou kunnen worden? Ook Jesse de Jong (D66) liet weten daar voorstander van te zijn. Aad Solleveld (Maassluis Belang) kon zich vinden in het maken van een kosten- batenanalyse om vervolgens een afweging te kunnen maken. Dick Snoeck (VVD) gaf aan een onderzoek absoluut niet te zien zitten omdat andere zaken volgens hem meer prioriteit hebben en er nu als sprake is van een capaciteitsgebrek. “Zet er een paar bankjes neer en klaar”, was zijn oordeel. Martin Boekestijn (CDA) wist te melden dat de grond waar nu de Oranjeplassen zijn eigendom was van de gemeente Maassluis. “De gemeente heeft het gebied in 1968 afgegraven om er de Westwijk mee op te kunnen hogen. Vervolgens zijn de Oranjeplassen verpacht aan het Zuid-Hollandse Landschap, erfpacht tot 2034. Het is een heel mooi natuurgebied. Nu heeft Maassluis nog greep op dat gebied en als wij het aan Rotterdam zouden overdragen, zoals voorgesteld, moet je nog maar afwachten wat Rotterdam ermee gaan doen.” Verder merkte wethouder Sjef Evers (VVD) op dat aan het opnieuw verwerven van de omliggende gronden een prijskaartje hangt. “De Oranjeplassen zijn een vreemde eend in de bijt en je moet eerst weten waarvoor je ze zou willen gaan gebruiken.”

Huisvesting Oekraïners

De Jong maar ook Snoeck wilden van wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) weten of er al zicht is op vervangende huisvesting voor de Oekraïners die nu tijdelijk in de Vliet wonen. Afgesproken is dat ze daar nog tot eind dit jaar kunnen verblijven. Volgens de portefeuillehouder heeft dat ook te maken met de uitspraak van de Raad van State. “Ik verwacht dat dit in het eerste kwartaal van 2023 zal gebeuren. Maar mochten we groen licht krijgen om de Vliet te slopen zullen we als gemeente eerst vervangende huisvesting regelen; we zullen zorgen dat ontheemden een veilig dak boven hun hoofd hebben!”

Waarom zo lang?

De openingstijden van het stadhuis in relatie met de kwaliteit van de dienstverlening hield de commissie ook bezig. Wethouder Corine Bronsveld (CDA) gaf toe dat het een uitdaging is als het stadhuis een dag per week gesloten is om dan de dienstverlening op peil te houden. “Dat zal onderzocht moeten worden.” Jorrit Keijzer (PvdA) vroeg zich af waarom daar zo lang over moet worden nagedacht. Wethouder Denise Mulder (Maassluis Belang) kon Solleveld nog niet zeggen wat de nieuwe manier van afval scheiden totnogtoe heeft opgeleverd. “Ik verwacht volgend jaar beter op de cijfers te kunnen sturen.” Volgens burgemeester Edo Haan leveren de bewonersavonden over veiligheid over het algemeen input op die gebruikt kan worden bij het veiligheidsbeleid. Hans van der Burg (VSP) vroeg daarnaar. Haan: “Het houdt ons scherp. De belangstelling valt niet tegen.”