225 statushouders in jouw dorp? Wat weet jij hier van?

Algemeen
De gemeente beslist binnenkort over de statushouders.
De gemeente beslist binnenkort over de statushouders. (Foto: GvW-T )

Onlangs heeft het bestuur van de gemeente besloten een onderzoek in te stellen voor passende locatie voor minimaal 200 statushouders. Dat proces is alweer een tijdje in volle gang.

Gaia van Geene-Giero

Naar aanleiding van mijn vorige brief in De Schakel heb ik onlangs uitgebreid met de burgemeester gesproken over dit onderwerp. Het was een verhelderend, open en eerlijk gesprek. Het plaatsen van zo’n 225 statushouders op 1 plek in één van de dorpskernen is, voor een klein dorp zoals dat van ons, erg ingrijpend. Maar dit is wel een onderwerp waar de bewoners iets van af moeten weten en zij moeten ook het gevoel hebben mee te kunnen beslissen. Dat kan echter alleen als we ook de juiste informatie hebben.

Beschamend
Het is beschamend maar waar, dat onze gemeente deze communicatie niet tijdig in orde heeft. Er wordt hier hard aan gewerkt en binnenkort komt er een digitale pagina met informatie op de website van de gemeente. Neemt niet weg dat ik hierbij vast wat informatie met jullie deel:

Meer bekend op 31 januari: De status van het onderzoek en de opvolgende stappen worden gedeeld in de raadvergadering op 31 januari a.s. om 19:30 uur. Hier wordt de voortgang van het proces gedeeld en vraagstukken over het vervolg besproken. Dit is een openbare vergadering waar je als burger bij aan kunt sluiten. Ook digitaal kan je deze vergadering volgen.

Bewonersbijeenkomsten
Bewonersbijeenkomsten: Per dorp komt er 1 bewonersbijeenkomst waarbij onze burgemeester zelf zal vertellen wat de plannen zijn en waarom. Daarna is er gelegenheid om gezamenlijk in gesprek te gaan over het onderwerp. Mijn advies is: laat je van te voren informeren zodat je de juiste vragen kunt stellen en een constructief gesprek kunt hebben met de burgemeester en anderen.

Enquête: Er wordt een bewoners enquête gemaakt voor de inwoners van Midden Delfland. Aan het einde van een langdurig proces beslist de raad of het plaatsen van 225 (van de 450 mensen die de regio Haaglanden moet plaatsen) statushouders alsnog wel of niet tot uitvoering wordt gebracht. Wil je hierover meepraten, misschien zelfs de raad beïnvloeden? Laat je dan informeren!