Extra onderzoek naar spoorplannen tussen Delft en Schiedam

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Hans Groeneveld)

In opdracht van de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland wordt er extra onderzoek gedaan naar de plannen voor spoorverdubbeling tussen de stations Delft en Schiedam. 

Inzet van de Landschapstafel is het versterken van het gebied met natuur, landbouw en recreatie in nauwe verbinding met de stedelijke omgeving. Naast de gemeente Midden-Delfland maken gebieden van de gemeenten Delft, Lansingerland, Maassluis, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen en Westland deel uit van het BPL. Ze zijn vertegenwoordigd in de Landschapstafel, net als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord Delfland Groen en de Midden-Delfland Vereniging. “De beoogde viersporigheid dwars door het Midden-Delfland gaat grote impact hebben, hoe belangrijk openbaar vervoer ook is voor het landschap en de natuur. Terwijl zowel dorpsbewoners als stedelingen niet zonder deze groenblauwe oase kunnen.”

OIDS

Voor de Landschapstafel is zorgvuldige inpassing dan ook voorwaarde om mee te werken aan de spoorverdubbeling waarvoor het spoor aan weerszijden zo’n twintig meter moet worden verbreed en fietspaden etc. verlegd. De ambitie is een ‘plus’ toe te voegen en dus het bestaande landschap te verbeteren. Ofwel een aanpak à la IODS, zoals het programma heet waarmee naast de aanleg van de verlengde A4 is geïnvesteerd in de kwaliteit van het Midden-Delfland. IODS staat voor Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Anno 2024 staat het landschap hier weer onder druk vanwege de spoorplannen.

Extra onderzoek

De Landschapstafel heeft als reactie op de spoorplannen eind 2023 een voorstel (‘propositie’) gedaan. Dat wordt nu snel uitgewerkt om de kansen qua inpassing en compensatie in kaart te brengen. Delft, Rotterdam en Schiedam zegden elk 15.000 euro toe voor dit extra onderzoek door BoschSlabbers landschapsarchitecten en andere gemeenten zoals Midden-Delfland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer elk 5.000 euro. De Midden-Delfland Vereniging draagt 2.000 euro bij.

Niet aanvaardbaar

De plannen voor een ongelijkvloerse vrije kruising midden in het Midden-Delflandgebied stuiten intussen op steeds grotere weerstand. De gemeente Delft, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Midden-Delfland Vereniging hebben in overleggen met ProRail duidelijk gemaakt dat zij een fly-over daar niet aanvaardbaar vinden. Ook Natuurlijk Delfland en twee andere KNNV-afdelingen zien er niets in.