Informatiemarkt over plannen Buikslotermeerplein

NOORD - De gemeente Amsterdam organiseert op 23 november een informatiemarkt over de ontwikkelingen op en rond het Buikslotermeerplein. Iedereen die interesse heeft kan van 13.00 tot 16.30 uur langs de stands lopen. De informatiemarkt staat naast de (boeren)markt op het Buikslotermeerplein.

In de afgelopen jaren bleek het niet mogelijk om de vernieuwing van het Buikslotermeerplein in één keer grootschalig aan te pakken. De gemeente Amsterdam kiest er nu voor om het verlevendigen van het Buikslotermeerplein stapsgewijs aan te pakken. Zij doen dat in samenwerking met de ondernemers en eigenaren van winkelcentrum Boven 't Y. Ook gaat de gemeente tenminste 1 keer per drie maanden met bewoners, omwonenden en bezoekers of gebruikers van het gebied in gesprek om hun wensen zo goed mogelijk in de plannen op te nemen.

Tijdens de markt op 23 november is er informatie over drie thema's:

- De sloop van het Waddenwegviaduct start in februari / maart 2020.

- Het verlevendigen van het hele gebied tussen metrostation Noord en Olof Palmeplein in de komende vijf jaar. Denk daar bij aan groen, verblijf- en ontmoetingsplekken en (tijdelijke) nuttige en leuke plekjes.

- Visie- en planvorming voor het Buikslotermeerplein en omgeving voor de lange termijn (meer dan vijf jaar).

Heb je interesse? Kom dan vooral langs. Je kunt je ook opgeven om in de toekomst mee te denken over de inrichting en (tijdelijke) functies van het Buikslotermeerplein of dilemma's bij de planvorming.

Meer berichten