Parkvrienden roepen op tot strijd tegen reuzenberenklauw

  Nieuws
Reuzenberenklauw Schellingwouderpark. (Foto: aangeleverd)
Reuzenberenklauw Schellingwouderpark. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

NOORD - Vrienden van het Schellingwouderpark, een betrokken bewonersgroep, vraagt het college om met spoed met een plan van aanpak te komen voor de bestrijding van de reuzenberenklauw. Deze uitheemse plant waarvan het sap door zonlicht tot gevaarlijke brandwonden kan leiden, vormt volgens de groep een bedreiging voor bewoners, bezoekers, kinderen, honden en verdrukt de bestaande flora.
Bewoonster Schellingwoude, Brigitte Hofman, actief Vriend van het Schellingwouderpark en ‘GroenLinkser’ wil weten hoe de gemeente de oprukkende reuzenberenklauw in het Schellingwouderpark en daar buiten denkt te bestrijden. Ook roept ze het college op om samen met bewoners en het Hoogheemraadschap de handen in een te slaan voor een ‘aanvalsplan Reuzenberenklauw'.
"Sinds 2 augustus 2017 is in de EU een verbod van kracht op een negental 'invasieve uitheemse plantensoorten', waaronder de springbalsemien en de reuzenberenklauw. Een aanvalsplan met een visie voor de lange termijn is er nodig, want bestrijden zal een lange adem vergen. Bewoners zijn in het voorjaar inmiddels zelf al begonnen met uitgraven van de enorme planten en worden de enorme bloemhoofden deze komende weken er uit geknipt", vertelt ze. "Het park groeit gewoon dicht waar je bij staat", vervolgt ze en wijst naar de enorme muur van planten langs de openbare paden.
De gemeente maait volgens Hofman tot dusver alleen de randen van de aanliggende sportvelden en eenmaal de parkpaden. "Maaien vertraagt alleen tijdelijk de groei en zorgt juist dat de plant toch bloeit alleen wat later. Waar de maaimachine niet bij kan staat de gevaarlijke plant al jaren onvermoeid te bloeien en zaait zich rijkelijk uit. Daardoor staan er inmiddels duizenden planten op of vlak naast de openbaar toegankelijke paden." Bewezen oplossingen in andere gemeenten willen ze hier naar toe halen om in een pilot toe te passen. In het najaar willen ze starten met een bewonersinitiatief, een pilot met wolvarkens. De komende weken worden de mouwen* opgestroopt om de bloemhoofden er uit te knippen om net voor de zaadzetting een verdere invasie te kunnen stoppen!
* spreekwoordelijk, in werkelijkheid is het dragen van huidbedekkende kleding, schoeisel en handschoenen met een veiligheidsbril van toepassing en met bewolkt weer.

Meer berichten