Ik wil meedoen.
Ik wil meedoen. ((Foto: aangeleverd))

'Ik wil meedoen'

ENKHUIZEN - Wethouder Dorus Luyckx onthulde dinsdag 19 maart in Eetcafé de Bonte Veer in Enkhuizen de eerste brievenbus behorende bij de campagne 'Ik wil meedoen' van Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Met de campagne wil Vrijwilligerspunt mensen in West-Friesland op een laagdrempelige manier bewegen (actiever) mee te doen aan de maatschappij. Dat kan door te leren en door te doen. Voor beide is een aanmeldformulier ontwikkeld: 'Ik wil leren' en 'Ik wil doen'. Op het formulier kunnen geïnteresseerden aanvinken op welke manier zij willen meedoen aan de maatschappij. Met een kleurrijke brievenbus, waar de ingevulde aanmeldformulieren in kunnen worden gepost, wordt de campagne kracht bij gezet. 

Leren en doen

Het formulier 'Ik wil leren' richt zich op mensen die actiever mee willen doen aan de maatschappij, maar daarvoor de benodigde (basis)vaardigheden onvoldoende beheersen. Het formulier is een initiatief van Taalhuis Westfriesland, een afdeling binnen Vrijwilligerspunt, die zich voornamelijk richt op laaggeletterdheid. Het formulier biedt mensen die moeite hebben met onder andere lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden de mogelijkheid hulp te krijgen bij het verbeteren van deze basisvaardigheden met een passend scholingstraject. Het formulier kan eventueel samen met een medewerker van de locatie van de brievenbus worden ingevuld.

Iets te betekenen

Het formulier 'Ik wil doen' is speciaal voor diegenen die iets willen betekenen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Of door iets te organiseren voor de buurt, door lid te worden van een sportclub, een cursus te volgen, of door anderen te ontmoeten. Door op deze manier (weer) mee te doen aan de maatschappij, raken mensen uit hun isolement, zijn zij minder eenzaam en vóelen ze ook echt dat ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Taalhuis draagt zorg voor de verwijzing naar het juiste traject. Dat kan binnen Taalhuis zijn, of bij een van de partners van Vrijwilligerspunt in West-Friesland zoals scholen, bibliotheken en welzijnsorganisaties.

Vijf locaties

Naast Wijkcentrum de Bonte Veer, komt binnenkort ook een brievenbus te staan in Hoorn (Werksaam WG), Stede Broec (bibliotheek), Drechtenland (bibliotheek) en Medemblik (locatie nog nader te bepalen). De brievenbussen blijven op iedere locatie drie maanden staan en gaan daarna naar een andere locatie binnen de regio. Op deze manier wil Vrijwilligerspunt, met hulp van de medewerkers van de verschillende locaties, zoveel mogelijk mensen bereiken.

Aanmelden

Meer informatie over de campagne? Dan kan contact worden opgenomen met Mariska Woudenberg, telefoon 0229-21 64 99 m.woudenberg@vrijwilligerspunt.com of Nancy Alders, n.alders@vrijwilligerspunt.com, 06-16168514.

Meer berichten