Tentoonstelling 150 jaar apostolischen in Enkhuizen.
Tentoonstelling 150 jaar apostolischen in Enkhuizen. ((Foto: aangeleverd))

Tentoonstelling 150 jaar apostolischen in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Het is op 30 mei 150 jaar geleden dat een groep van ongeveer 160 mensen uit Enkhuizen toetraden tot de Apostolische Zending. Deze geloofsrichting is in Engeland in de 19e eeuw ontstaan. Via Duitsland bereikte dit in 1863 Nederland. Met het toetreden van de 160 mensen was Enkhuizen de tweede en in die tijd tevens de grootste gemeenschap in Nederland. Nu is het de oudste oorspronkelijke gemeenschap.

De ontwikkeling van het apostolische geloof is in de eerste tientallen jaren behoorlijk roerig geweest. In 1951 ontstond na een splitsing het Apostolisch Genootschap. Vandaag de dag zijn nog zeventig gemeenschappen in Nederland actief, waaronder die in Enkhuizen. Een groep mensen, die vol in het hedendaagse leven willen staan. Met een religieus en humanistisch geloofsverhaal, samengevat in de grondslag van ons geloof. "Religieus, omdat wij geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt. We geloven dat de macht, waaruit alles is ontstaan ook in mensen werkzaam is en tot uiting kan komen in liefdevol handelen door waarden als compassie, duurzaamheid en solidariteit beleefbaar te
houden, waarmee kort samengevat het humanistische deel van de grondslag is benoemd", zo zegt een aanhanger van het Apostolisch Genootschap.

Verbinden

Ter gelegenheid van het jubileum is een tentoonstelling, met als thema 'verbinden', ingericht in het gebouw aan de Schans 1 in Enkhuizen. Deze tentoonstelling geeft inzicht in de ontwikkeling van het apostolische werk, met name in Enkhuizen, van de afgelopen 150 jaar. Deze tentoonstelling is voor iedere geïnteresseerde toegankelijk op zondag 19 mei en op Hemelvaartsdag 30 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur. Omdat de plaats van samenkomst van het Apostolisch Genootschap ook dienst doet als stemlokaal op donderdag 23 mei, is de tentoonstelling ook dan te bezichtigen. De toegang is gratis. Een ieder is van harte welkom! Nadere informatie over de tentoonstelling kan worden ingewonnen via telefoonnummer 0228-315561. Meer informatie over het Apostolisch Genootschap, zie www.apgen.nl.

Meer berichten