Jan Windt en Marloes van Ede ontvangen het eerste boek uit handen van voorzitter Wim Kersten
Jan Windt en Marloes van Ede ontvangen het eerste boek uit handen van voorzitter Wim Kersten ((Foto: Irina Hoffer))

Legerambulance brengt eerste uitgaven oorlogsboek

BOVENKARSPEL - Een grote groep genodigden verzamelt zich 28 mei ‘s avonds in het theatercafé van het Postkantoor. Om precies acht uur worden zij naar buiten geleid, waar twee jongens, gekleed in kledij van vroeger, een korte impressie geven over een stukje verzet in de oorlog. In het geheim gedrukte leaflets worden uitgedeeld aan het publiek en even later komt tot verrassing van dit publiek een groene legerambulance aanrijden. De deuren aan de achterkant worden geopend en een grote kist wordt uit de ambulance gehaald en op een brancard gezet. In de kist bevindt zich een stapel boeken; het resultaat van de noeste arbeid van Jan Windt en Marloes van Ede. Na 10 jaar kunnen ze eindelijk hun boek ‘Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en de Tweede Wereldoorlog’ presenteren.

Het boek verschijnt in de Tiny Keeman reeks, ter nagedachtenis van Tiny Scholten-Keeman oprichter van de vereniging Oud Stede Broec. “Het was haar wens het erfgoed op te tuigen zodat het voor de jeugd bewaard bleef. Zeker met dit boek is dat belangrijk”, sprak Voorzitter Wim Kersten vol vuur, “want met dit boek vol persoonlijke verhalen, hoop ik dat bij de generaties van nu het besef komt: dit nooit meer.” Volgens hem is dit boek een knap stuk werk en een belangrijk document, omdat er steeds minder mensen zijn die de verhalen uit de oorlog kunnen navertellen.

Na dit welkomstwoord was het de beurt aan de auteurs. Zij hadden een inzage in de totstandkoming van het boek voorbereid en wisselen elkaar af tijdens de presentatie. Jan Windt wilde graag dat dit boek geschreven zou worden, maar wilde dit niet zelf schrijven. Hij vond in Marloes van Ede, geschiedenis lerares op het RSG, een enthousiaste persoon die met plezier het project op pakte.

Marloes vertelt dat er veel gebruik is gemaakt van dagboeken, bijzondere om te lezen omdat er veel persoonlijke dingen in stonden. Daarnaast ontving ze documenten, interviews op geluidsband en gegevens die opgezocht waren vanuit de werkgroep. Deze groep bestond vooral uit de redactie van de vereniging Oud Stede Broec. Samen met Evert Grooteman waren zij de aandragers van de interviews en materialen en zonder hen zou dit boek nooit uitgegeven zijn.

Marloes stopte alle materialen in mappen, gesorteerd op onderwerp. Het schrijven en organiseren nam tien jaar in beslag. “Ja, en telkens dacht ik komt het boek nog wel af? Gelukkig heb ik het werk onderschat”, geeft ze toe,” anders had ik het nooit geschreven. Het was steeds bijna af en dan was er, zelfs op het laatste moment toen het boek eindelijk gedrukt zou worden, toch weer een verhaal dat er nog in moest.” Zonder steun van het thuisfront zou het nooit gelukt zijn, en Maartje, de vrouw van Jan en Ronald, de man van Marloes, kregen als dank een grote bos bloemen en een hartelijk applaus.

Jan en Marloes besloten hun presentatie met een pleidooi om de namen van de slachtoffers bij het oorlogsmonument te plaatsen of een nieuw monument met de namen naast het oude monument te zetten. Ook stelden ze voor het Stadsplein om te dopen naar het Burgemeester Elders plein, omdat deze man zo belangrijk is geweest in het plaatsen en voeden van onderduikers tijdens de oorlog. Tenslotte werden de eerste exemplaren door de voorzitter aan Jan en Marloes uitgereikt.

Zaterdag 8 juni staat de vereniging met een kraam in het Streekhof van 10 tot 4 uur en zijn Marloes en Jan aanwezig om het boek te signeren. Tweede Pinksterdag, 10 juni, is het boek in het Postkantoor te koop in de grote zaal van 10 tot 16 uur, daarnaast is het boek is te koop in de Bruna van het Streekhof en bij Hortensia in Grootebroek.

Meer berichten