Een sedumdak op een bushokje.
Een sedumdak op een bushokje. ((Foto: Twitter: @d66hrlmeer))

D66 en CU-SGP willen sedumdak op bushokjes

HAARLEMMERMEER - Een bushokje voorzien van een sedumdak zorgt voor vermindering van fijnstof wat de luchtkwaliteit direct ten goede komt, het vangt regenwater goed op en geeft verkoeling bij hitte. Daarnaast vergroten groene daken de biodiversiteit wat gunstig is voor insecten als de bij.

Vermindering fijnstof en verkoeling

Voor een beter leefmilieu in de gemeente is meer groen van belang. Meer groen draagt bij aan een gezondere leefomgeving en kan meehelpen met het klimaatbestendig(er) maken van de gemeente.

De fracties van D66 en CU-SGP waren vorig jaar dan ook blij met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de komst van Tiny Forests in Haarlemmermeer. Het college schreef ook: "Voor de lange termijn zetten we in op het realiseren van grotere, aaneengesloten groengebieden en ecologische verbindingen waar biodiversiteit, recreatie, natuurbeleving, waterberging en luchtzuivering integraal zijn meegenomen." Omdat nu blijkt dat er voorlopig nog geen Tiny Forest wordt aangelegd in Haarlemmermeer, willen de twee fracties het groen op andere manieren stimuleren.

Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota is er dan ook opnieuw aandacht gevraagd voor groene daken in Haarlemmermeer. In diverse andere gemeenten (Utrecht, Nijmegen, Eindhoven) zijn bushokjes van groene daken voorzien om vermindering van fijnstof, opvang van regenwater en verkoeling bij hitte te bereiken.

Gerdien Knikker van D66 : "Een groen dak op een bushalte is ook een mooie manier om je inwoners het goede voorbeeld te geven. Je laat zien dat groen dichtbij op allerlei mogelijke manieren bereikt kan worden."

Collegevragen

Omdat de twee fracties geloven in de sedumdaken vragen zij aan het college:

- Bent u op de hoogte van de bushokjes in Utrecht?

- Bent u het met ons eens dat meer groene daken in Haarlemmermeer, van schuurtjes tot schooldaken, bijdraagt aan klimaatadaptatie en dus goed is voor onze gemeente?

- Bent u bereid de mogelijkheden uit te zoeken voor groene daken op bushokjes in onze gemeente? Graag een toelichting.

Wat vind jij?

Is het een typische win-winsituatie als de bushokjes in gemeente Haarlemmermeer voorzien worden van sedumdaken? Of is het zonde van het geld, zeker ook, omdat de sedumdaken onderhouden moeten worden? Stem op de poll 'Groene sedumdaken op bushokjes is een win-winsituatie' op onze Facebookpagina 'Nieuwsblad Haarlemmermeer'.
Meer berichten