De bordjes zijn opnieuw geplaatst.
De bordjes zijn opnieuw geplaatst. ((Foto: Aangeleverd))

Honden wel of niet los op Ratteneiland?

LANDSMEER - Op 20 februari plaatste de gemeente Landsmeer bij de in- en uitgang van het Ratteneiland, gelegen in het sportpark, bordjes met daarop 'Honden aangelijnd'. In het verleden stonden die bordjes er ook al om de bezoekers te laten weten dat honden welkom zijn... mits aangelijnd.

Deze maatregel had en heeft een reden. De werkgroep Ratteneiland van IVN Twiske voert op dit unieke natuurterrein natuurbeheer uit. Doel daarvan is de bijzondere vegetatie (veenmosrietland, bloemrijkrietland, berkenbroekbos) te behouden. Door de bijzondere plantengroei komen er ook veel soorten (broed)vogels voor. Mede om die reden is het belangrijk dat honden niet dwars over en door het terrein struinen. Maar ook om te voorkomen dat hondenpoep de bodem verrijkt waardoor de bijzondere soorten planten verdwijnen.

Bordjes opnieuw geplaatst

Nu, bij de herinrichting van het sportpark, zijn de bordjes opnieuw geplaatst. Bij de plannen voor die herinrichting waren veel organisaties en bewoners uit Landsmeer betrokken. Ook IVN Twiske omdat zij vanaf beginjaren tachtig beheerder is van het Ratteneiland. Deze vereniging voor natuureducatie vindt het belangrijk dat veel mensen van de mooie natuur daar kunnen genieten en legde daarom in de jaren negentig het knuppelpad aan. Een pad van stammetjes en houtsnippers waardoor het natte gebied beter te betreden is.

Vandalisme

Hondenuitlaters ontdekten dit pad over het natuurterreintje ook. Zij waren en zijn welkom maar wel met de uitleg dat de honden aangelijnd moeten worden. De bordjes met deze mededeling waren in de loop van de tijd door vandalisme verdwenen. Hierdoor was het voor hondenbezitters niet duidelijk waar de grenzen van het losloopgebied liggen in het sportpark. Op het fietspad dat langs het Ratteneiland loopt, staat al een poos een bord 'Losloopgebied' en daar mogen honden wel los.

Doordat dit bord vlakbij de ingang van het Ratteneiland staat, werd gedacht dat de honden ook op het natuurterreintje los mogen lopen. Nu de gemeente aan de palen, die nog bij in- en uitgang stonden, weer borden 'Honden aangelijnd' heeft bevestigd, weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt.

Blij met duidelijkheid

De werkgroep Ratteneiland is blij met deze duidelijkheid, ook omdat vanuit het natuurbeheerplan de beheermaatregelen weer zijn aangescherpt om te zorgen dat het Ratteneiland haar natuurlijke schoonheid behoudt. Het is aan de vertegenwoordigers van de hondenbezitters, die ook in de overleggroep Herinrichting Sportpark zaten, om verder met de gemeente te overleggen over hun wensen van een speciaal honden-vrijloop-gebied.
De werkgroep Ratteneiland geeft graag meer informatie over het gebied, bijvoorbeeld tijdens de eerstvolgende werkdag van zaterdag 7 maart van 10.00 tot 13.00 uur of via ratteneiland@ivntwiske.nl.

Meer berichten