SP Landsmeer in gesprek met inwoners over wooncrisis in Landsmeer: ‘Dienstencentrum of terrein Hard Gaat Ie prima opties voor woningbouw’

Nieuws
Wethouder Niels Bonenkamp geeft zijn visie. Jacob Kes en Heidi Bouhlel luisteren toe.
Wethouder Niels Bonenkamp geeft zijn visie. Jacob Kes en Heidi Bouhlel luisteren toe. (Foto: Rodi Media/MvS)

LANDSMEER – De huizen aan de Zultestraat en Aalscholverstraat slopen? Niet als het aan de SP Landsmeer ligt. Als alternatief denkt de partij aan een zorgbuurthuis op en rond de plek waar nu SamenMeer staat, precies zoals ze dat in Oss heeft gerealiseerd. En ook het terrein van Hard Gaat Ie is voor deze partij een prima optie om te bouwen. Dit en meer kwam afgelopen vrijdagavond aan de orde tijdens een door de SP georganiseerde bijeenkomst in Het Wapen van Landsmeer, bedoeld om met inwoners in gesprek te gaan over de wooncrisis in deze gemeente.  

door Marcel van Stigt

Nee, deze bijeenkomst is niet bedoeld als promotioneel praatje voor de SP, stelt gespreksleider en SP-statenlid Jacob Kes in zijn inleiding. Niettemin is Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van deze partij van haar woonplaats Groningen naar Landsmeer afgereisd om haar visie op de landelijke woonproblematiek te geven en vragen uit de zaal te beantwoorden. De oorzaak van de crisis, zo stelt ze, is begonnen in 2017. Stef Blok, toenmalig minister van wonen, riep toen doodleuk dat ‘de woningmarkt als een zonnetje draait’, maar de werkelijkheid is anders.

“We zitten nu in een diepe crisis”, aldus Beckerman. “De overheid is zich minder met woningen gaan bemoeien en heeft er een markt van gemaakt. Er worden nu woningen gebouwd waaraan investeerders kunnen verdienen. De huurprijzen zijn gestegen en dat maakt het moeilijk voor starters. Zo wordt wonen nooit meer een recht. Wonen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Een goed voorbeeld is Wenen. Zeventig procent woont daar in een sociale huurwoning. We moeten woningen bouwen waaraan mensen behoefte hebben. Ik zeg: kijk naar Wenen.” 

‘Wonen moet voor iedereen betaalbaar zijn’

Sandra Beckerman heeft ook oog voor de ouderen. In het Kabinet-Rutte II (2012-2017) is gesteld dat ouderen langer thuis moeten kunnen blijven wonen. De SP borduurt daarop voort met een plan voor een zorgbuurthuis in de eigen woonomgeving. In Oss is dit al gerealiseerd. Interesse? Een stapeltje rijk geïllustreerde presentatiegidsen ligt klaar. 

Partij- en Statenlid Heidi Bouhlel stipt de lokale problematiek aan. “Een wachtlijst van drieëntwintig jaar, Landsmeer is daarmee de nummer één van Nederland”, stelt ze. VVD-wethouder Wonen en gastspreker Niels Bonenkamp, die op de eerste rij zit, schudt zijn hoofd. Even dreigt een discussie te ontstaan zoals die nog weleens in de raadszaal plaatsvindt. Maar het blijft bij een plaagstootje. 

“Er is in Landsmeer verkeerd gebouwd”, vervolgt Heidi. “Weliswaar zijn er enkele complexen gekomen, maar daar is het wonen duur. Vooraf moet je drie maanden huur betalen en de huurpremie bedraagt zestienhonderd euro per maand. Er zijn goede huizen gesloopt. Dat was niet nodig, want er zijn alternatieven. Bijvoorbeeld op de plek van het dienstencentrum. Of op het terrein van Hard Gaat Ie. Schaatsen kan ook op de atletiekbaan. En we moeten stoppen met de bouw van het vakantiepark. Daar moeten woningen komen.” 

Ja, er zijn volgens Heidi geschikte locaties voor woningbouw. “Maar soms ontbreekt de wil bij buurtbewoners. ‘Not in my backyard’. Daar moeten we overheen stapppen. Als we alles in samenspraak doen is er veel mogelijk. Neem de sloopplannen voor de Aalscholverstraat. Als de bewoners er eerder bij betrokken waren geweest, had hierover kunnen worden gepraat.” 

‘Mede door de gestegen bouwkosten kunnen we niet altijd iets realiseren’

Niels Bonenkamp mag zijn zegje doen. Hij stelt dat hij meters wil maken met woningbouw, maar bouwt wel wat reserves in. “Ik hoor veel verhalen, maar daar zit veel fictie bij. Mede door de gestegen bouwkosten kunnen we niet altijd iets realiseren. Ook kunnen we projectontwikkelaars niet dwingen om te bouwen als ze dat niet willen. Op dit moment hebben we twee verdichtingsplannen. Eerst waren we gericht op de Oude Keern. Dit bleek niet te financieren en daarom hebben we als tweede locatie de Aalscholverstraat aangewezen. Maar er is alleen een plan.” 

De bezoekers krijgen de gelegenheid vragen te stellen, maar niet voordat Heidi een presentatiegids van het SP-plan in de handen van de wethouder drukt, die hem beleefd aanneemt.  

De bewoners van de Aalscholverstraat, waar de sloopkogel rondwaart, zijn vertegenwoordigd. Zij stellen dat Eigen Haard bitter weinig onderhoud aan de woningen heeft gepleegd. Die zijn verkrot en daarom lijkt het logisch dat ze moeten worden gesloopt. Er klinken soortgelijke geluiden uit de zaal. Sandra Beckerman zegt daarop dat er niet alleen nieuwe woningen moeten komen, maar dat de bestaande woningen wel van goede kwaliteit moeten zijn. Niels Bonenkamp kondigt aan dat het college binnenkort duidelijke prestatieafspraken met corporaties gaat maken. 

Vanuit de zaal komt een suggestie voor een oplossing: woningen optoppen. Dat gebeurt nu ook al, maar dit zou je ook kunnen toepassen op seniorenwoningen. Daar kunnen dan dubbel zo veel mensen wonen. Sandra Beckerman knikt instemmend. In Parijs is dit ook gebeurd, dus daar hebben we mooie voorbeelden. Niet alleen kijken naar Wenen dus, maar ook naar Parijs. Ze blijkt internationaal goed op de hoogte. 

Niels Bonenkamp haakt erop in met een ander constructief idee: naar flexibele woonvormen toe, want de woningvoorraad matcht nu niet met de vraag. Bijvoorbeeld van twee woningen drie woningen maken en dat combineren met woonzorg. Kortom: de bestaande woningvoorraad anders toepassen. 

Vanuit het publiek komt nog de opmerking dat we moeten waken voor overbevolking. Niet te grote gezinnen stichten, een ontwikkeling die met bijbouwen alleen maar zou worden gestimuleerd. Over dit idee is Sandra Beckerman niet erg enthousiast. 

Jacob Kes rondt de bijeenkomst af en geeft Heidi Bouhlel het laatste woord. Ze benadrukt dat de SP graag over de woonproblematiek wil meedenken. Maar... dan moet haar partij wel groter worden. Ze wijst naar een tafeltje, waarop formulieren liggen. Daarmee kunnen belangstellenden zich aanmelden als lid.

Sandra Beckerman bespreekt de landelijke problematiek rond wonen.