Politiek Platform Landsmeer - 'Gebaseerd op échte feiten'

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">'Gebaseerd op &eacute;chte feiten'</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">'Gebaseerd op &eacute;chte feiten'</span> (rodi.nl)

In deze politieke rubriek brengen we achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.
De gemeenteraad besprak het Collegeprogramma, vlak vóór de politieke zomervakantie begon. Er waren positieve geluiden te horen, maar ook de kritiek was niet van de lucht. Het Collegeprogramma werd door de Landsmeerse burgemeester en wethouders gemaakt op basis van het in april vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022. Daarin staat zoveel mogelijk de concrete uitwerking van de gemeenteraadsplannen.
Volgens velen in de gemeenteraad ontbrak het voor een deel aan concreetheid. De VVD miste dat vooral bij het onderwerp wonen, dat volgens hen toch de grootste prioriteit zou moeten hebben. De liberalen zeiden dat de tijd van onderzoeken voorbij was en drongen erop aan dat er gebouwd ging worden. Ook het CDA en de nieuwe partij Lijst Hop en Honing legden de nadruk op het ontbreken van ambitie en concrete informatie op het gebied van wonen. Daarnaast vroeg fractievoorzitter Hop met name om aandacht voor het verbeteren van de veiligheid op het Lint. Haar vroegere partij, Positief Landsmeer, ging een totaal andere kant op en wees het College op het ‘nu al mislukken van participatie’ en het samen met burgers vormgeven van allerlei projecten. Daarmee doelde de partij op het project in het wijkpark Nieuwe Gouw dat ‘helemaal verkeerd gegaan’ zou zijn.
D66 plaatste onder andere kanttekeningen bij de ‘grote’ onderwerpen Bestuurlijke Toekomst en de Omgevingsvisie. Lokaal Landsmeer gaf aan er redelijk gerust op te zijn dat dit Collegeprogramma haalbaar en uitvoerbaar is. GroenLinks vond het tempo van verduurzaming van de gemeente veel te laag. Die partij had bovendien het liefst het Collegeprogramma hier en daar nog willen aanpassen, maar kreeg te horen dat dat niet de bedoeling was. Het College zei zelf te kunnen bepalen hoe het Collegeprogramma eruit ziet en dat de Raad daar niet over zou gaan. Wel zegde het College toe snel met een meer volledige planning te komen, waar de Raad dan de voortgang van zou kunnen controleren.
De PvdA had het Raadsprogramma niet ondertekend en wilde dan ook niet of nauwelijks reageren op het Collegeprogramma. Wel was de PvdA blij met de gemaakte Collegeagenda, waar de partij al snel na de verkiezingen voor pleitte. Geen spannende vergadering al met al, maar wel een die belangrijk is voor de komende vier jaar in Landsmeer.
Vanwege het politieke reces vindt u deze rubriek pas op 14 augustus weer in uw Kompas.

Meer berichten