DCL zoekt donateurs

  Nieuws

LANDSMEER - Het Dienstencentrum Landsmeer (DCL) is op zoek naar nieuwe donateurs. Het DCL werkt zonder winstoogmerk op basis van subsidie van de gemeente Landsmeer, eigen bijdragen van deelnemers, buffetinkomsten, donaties en sponsoring.
Alle tarieven worden zo laag mogelijk gehouden, zodat die geen belemmering hoeven te vormen om deel te nemen. Wie het DCL een warm hart toedraagt kan dit tot uitdrukking brengen als donateur, als sponsor of als vrijwilliger. Donateurs van het DCL betalen jaarlijks een vrijwillige bijdrage van minimaal 10 euro en ontvangen het kwartaalblad De DienstBode thuis. Het bedrag is over te maken op rekening: NL 26 RABO 0168 7198 35 o.v.v. de mededeling: Donatie 2018. DCL, Dr. Martin Luther Kingstraat 2 B , 1121 CP Landsmeer, 020-4824190.

Meer berichten