Geld van provincie voor verkeerveiligheid

  Nieuws

HOLLANDS KROON / SCHAGEN - De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen krijgen beiden een substantieel bedrag om de verkeersveiligheid aan te pakken.
Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 14 miljoen wordt ruim € 1,6 miljoen toegekend aan tien projecten in de regio Kop van Noord-Holland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van € 501.622 toegekend aan de gemeente Hollands Kroon voor het veiliger maken van de bermen in het buitengebied.
Daarnaast wordt de Molenvaart Zuid in Anna Paulowna heringericht voor € 106.982 en kan men beginnen met de aanleg van fietsstroken aan de Stoomweg in Breezand ter waarde van € 61.496. Verder is er geld beschikbaar om de Havenstraat/ De Weel in Zijdewind aan te pakken: € 132.823. Ook de herinrichting van de Groetpolderweg kan plaats vinden voor € 6.380. Gemeente Schagen kan met een bedrag van € 8.002 beginnen met de aanleg van verkeersremmende maatregelen in Sint Maartensweg.
Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

Meer berichten