Waterplanten in Alkmaarder- en Uitgeestermeer

  Nieuws
Op vele plekken in Nederland hebben waterrijke gebieden zoals het Alkmaarder- en Uitgeestermeer last van explosief groeiende waterplanten. (foto aangeleverd)
Op vele plekken in Nederland hebben waterrijke gebieden zoals het Alkmaarder- en Uitgeestermeer last van explosief groeiende waterplanten. (foto aangeleverd) (rodi.nl)

UITGEEST - Op vele plekken in Nederland hebben waterrijke gebieden last van explosief groeiende waterplanten. In het Alkmaarder- en Uitgeestermeer gaat het om de smalle waterpest. De afgelopen periode heeft Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer de groei van de waterplanten in het meer nauwlettend in de gaten gehouden. Op dit moment wordt er nog geen overlast van waterplanten waargenomen. Ook recreanten bevestigen dit. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, worden de planten daarom nog niet gemaaid.
Het recreatieschap gaat de waterplanten pas verwijderen op het moment dat er overlast wordt ervaren. Waterplanten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het ecologisch systeem. Daarom wordt er alleen gemaaid op plekken waar de overlast voor de watersport het grootst is. Zodra het recreatieschap de planten gaat maaien, wordt er langs de randen van het gemaaide gedeelte recreatiebetonning aangebracht.

Maaiwerkzaamheden

De betonning geeft aan waar wel en waar niet gevaren kan worden. De meest actuele informatie over de maaiwerkzaamheden is te vinden op de website of Facebookpagina van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Wanneer recreanten overlast van waterplanten ervaren, dan kunnen zij dit doorgeven via info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. Het is van belang dat zij hierbij zo goed mogelijk de locatie van de overlast vermelden.
In overleg met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gesproken over de meest milieuvriendelijke manier van verwerken van gemaaide waterplanten. Er is besloten om de waterplanten te laten indrogen op de Saskerleidam. De smalle waterpest is een plant die snel indroogt, waardoor er weinig materiaal overblijft. Met deze duurzame manier van verwerken wordt voldaan aan de Wet Milieubeheer. De gemaaide planten worden na het drogen vermengd met de ondergrond, waarbij de gehele dam opnieuw wordt ingezaaid met gras. Op deze manier krijgt de Saskerleidam weer haar vertrouwde groene uitstraling.
Veelomvattend vraagstuk

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de overlast van de waterplanten een veelomvattend vraagstuk is. In de zoektocht naar een blijvende oplossing voor de overlast van de waterplanten, worden diverse andere ontwikkelingen op en rond het meer meegenomen. Denk hierbij aan de gewenste duurzame verbetering van de zwemwaterkwaliteit. Hierbij werkt het recreatieschap samen met het hoogheemraadschap, Landschap Noord-Holland, de provincie en diverse andere belanghebbenden. Ook wordt afstemming gezocht met andere vaargebieden in Nederland waar dit vraagstuk speelt

Meer berichten