(Foto: aangeleverd)

Eerste informatieavond dijkbekleding goed bezocht

REGIO - De eerste informatieavond van de Alliantie Markermeerdijken over dijkbekleding is goed bezocht. Ruim zeventig dijkbewoners lieten zich op dinsdag 25 juni in Van der Valk Hotel Volendam informeren over de nieuwe en historische steenbekleding die na de versterking op de dijk komt te liggen. Bewoners mogen meepraten over de keuzes die hierin gemaakt worden.

Dijkbekleding is nodig om de dijk steviger te maken. Op veel plekken langs de dijk is gras alleen niet voldoende. Daarom is onder aan de dijk steenbekleding nodig om de golven te breken. De Alliantie gebruikt hiervoor zowel nieuwe stenen als de historische stenen die nu langs de dijk liggen. Op drie kapen langs de dijk komt Noorse steen te liggen: bij Scharwoude, Katwoude en Uitdam. Op acht andere stroken tussen Hoorn en Durgerdam krijgt historische steenbekleding een nieuwe plek, in combinatie met de nieuwe steenbekleding.

Meepraten
Bewoners mogen meepraten over de wijze waarop historische steenbekleding op deze stroken hergebruikt gaat worden. Ook wordt de omgeving betrokken bij de keuze voor de nieuwe steenbekleding. Die keuze gaat tussen de steensoorten Basalton en Ronaton. Vier andere steensoorten vielen af om reden van waterveiligheid of beheerbaarheid.

Verschillende soorten
Op de centrale informatieavond in Volendam kregen omwonenden informatie over de verschillende soorten nieuwe steenbekleding en de wijze waarop de historische steenbekleding kan worden hergebruikt. Ingenieur Marinus Aalberts verzorgde een uitgebreide presentatie over wat er allemaal bij dijkbekleding komt kijken. Ook waren er informatiekraampjes over techniek, ringslang overwinteringsverblijven en bloemrijke dijken.

Per deelgebied

In september wordt per deelgebied een informatieavond gehouden in het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude. Op deze avonden wordt meer in detail besproken welke soorten steenbekleding er mogelijk zijn per deelgebied en hoe mensen hun voorkeur kunnen aangeven. De uitnodigingen voor de avonden per deelgebied worden in augustus verstuurd aan bewoners langs de dijk.

Alliantie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. Op de website www.markermeerdijken.nl vindt u informatie over de voorbereidingen op de dijkversterking en waar de Alliantie op dit moment aan het werk is.

Meer berichten