Palmpasenfeest

BROEK IN WATERLAND - Het Palmpasenfeest wordt zondag 14 april gevierd in de Broekerkerk in Broek in Waterland. Aanvang: 16.00 uur. De deuren van de kerk staan open voor alle kinderen vanaf 4 jaar met hun ouders, verzorgers, familieleden en iedereen die het leuk vindt om hierbij aanwezig te zijn. Een aantal kinderen zal een toneelstukje opvoeren. Natuurlijk worden er veel liedjes gezongen. Ook wordt er samen met de kinderen een palmpasenstok gemaakt.
Het is altijd een feestelijke middag waar veel kinderen bij aanwezig zijn. Bij de uitgang zal een bijdrage worden gevraagd voor de kosten van deze viering.

Meer berichten