'Het dorpshuis moest en zou blijven!' - Dorpshuis Uitdam viert veertig jarig bestaan met barbecue en reünie <

  Nieuws
Dirigeren op een kratje gaat prima. (Foto: aangeleverd)
Dirigeren op een kratje gaat prima. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

UITDAM- Dorpshuis Uitdam viert haar veertig jarig bestaan en wel op 22 september aanstaande. "Alle Uitdammers en oud-Uitdammers zijn welkom om dit heugelijke feit te vieren!",aldus bestuurslid Klaas Lelie. Hij is al sinds de beginjaren betrokken bij wat hij noemt 'het hart en de sociale kern' van Uitdam. Al veertig jaar kunnen de Uitdammers hier terecht voor diverse activiteiten, maar ook om hun verjaardag te vieren of zelfs om serviesgoed te lenen.
"Het begon allemaal met het schooltje dat leeg kwam te staan in 1978 als gevolg van te weinig leerlingen. Er werd een plan gemaakt om de school te behouden; het exploiteren van de school als dorpshuis",vertelt Lelie. Een Stichting werd opgericht én een naam aan het dorpshuis gegeven: Stichting dorpshuis 'Onder de Pannen'. Diverse clubs als de Toneelvereniging, de dames Handwerkclub en de Sjoelclub kregen onderdak in het dorpshuis. In de loop der jaren ontwikkelde het dorpshuis zich meer een meer. De activiteiten breidden uit of werden een traditie. Ook het bestuur ontwikkelde zich en werd professioneler. De leefbaarheid in het dorp nam toe en nieuwe bewoners maakten kennis met het dorpshuis.

Geen buslijnen en geen dorpshuis?

Als Klaas Lelie enkele jaren geleden makkelijk van de wijs zou zijn gebracht hadden we wellicht geen dorpshuis meer gehad in Uitdam. Na de afschuwelijke brand in een bar in Volendam, besloot het gemeentebestuur van de gemeente Waterland (de gemeente Broek in Waterland en een aantal andere kernen waren door een gemeentelijke herindeling opgegaan in één gemeente) dat het dorpshuis in Uitdam moest sluiten, en wel op zeer korte termijn. Ook dat oude gebouw was brandgevaarlijk geworden, ondanks dat er veel aan brandpreventie was gedaan en het pand brandveilig was bevonden. "Dat was nog een behoorlijk lastige tijd in 2003 omdat er toen binnen twee weken gesloten zou moeten worden. Ik vond dat toen heel erg. We hadden al geen eigen buslijn meer in Uitdam en moest dan ook nog eens ons middelpunt van het dorp wat zo een belangrijke maatschappelijke functie had - en gelukkig nog steeds heeft- komen te vervallen? Ik peinsde er niet over!" Het toenmalige bestuur werd dus versterkt met twee adviseurs en ging de strijd aan om het dorpshuis te behouden. Met succes! 14 april 2011 vond de heropening plaats.
Dirigeren op een kratje

"We hebben hier prachtige,mooie dingen meegemaakt", glimlacht Lelie. "Bijvoorbeeld die ene keer dat er een dirigent vroeg om een katheder (verhoging) voor zijn werk en we die eigenlijk helemaal niet hadden. Toen hebben we maar twee kratten bier met een plak neergezet. Dat ging prima volgens de dirigent! En die ene keer dat ik stiekem werd meegelokt door mijn vrouw voor een bijeenkomst . Ik wilde helemaal geen jasje aan maar had dat beter wel kunnen doen. Ik kreeg een Koninklijke Onderscheiding voor onder andere mijn werkzaamheden voor het dorpshuis. Een hele eer en van mij hoefde dat allemaal niet zo nodig..." Lelie kreeg bovendien niet alleen Koninklijke onderscheiding maar ook werd er een zaal naar hem vernoemd in het dorpshuis. De Klaas Leliezaal kunnen bedrijven maar ook particulieren afhuren voor bijeenkomsten ,recepties of feesten. "Het eerstkomende feestje in die zaal en buiten-mits het mooi weer is- is de reünie en barbecue ter ere van het 40-jarig bestaan. Iedereen die graag bij deze reünie wil zijn kan zich aanmelden via info@dorpshuisuitdam.nl onder vermelding van het aantal personen. We vragen iedereen ook zelf iets lekkers mee te nemen! Wees welkom!",aldus Lelie.

Meer berichten