Martine Koopman (D66) stopt na acht jaar als raadslid

Algemeen
Martine Koopman van D66 Rijswijk
Martine Koopman van D66 Rijswijk (Foto: Jeroen Mooijman)

Na tien jaar is het mooi geweest. Martine Koopman verlaat de Rijswijkse gemeenteraad om het stokje aan anderen over te dragen. De D66-politica gaat zich op haar baan en vrijwilligerswerk toeleggen. Op 8 februari woont ze haar laatste raadsvergadering bij. “Ik heb geprobeerd Rijswijk een beetje beter te maken.”

Door Klaas-Jan Droppert

Deelraadslid in de Rotterdamse wijk Feijenoord en twee termijnen in de raad in Rijswijk. Op 8 februari komt voor Martine Koopman een einde aan haar politieke loopbaan. “Het is tijd voor anderen om het over te nemen. Ik heb het altijd superleuk gevonden, maar het kost wel veel tijd. Gemiddeld ben je er 10 tot 15 uur per week mee bezig. Daardoor ontbreekt de tijd voor andere dingen. Ik heb een adviesbureau dat gespecialiseerd is in digitale technologie op het gebied van onderwijs en landbouw in ontwikkelingslanden. Daar gaat veel tijd in zitten, ook door het reizen. Daarop wil ik nu mijn aandacht richten en daarnaast wil ik het vrijwilligerswerk weer oppakken.”

Koopman had omvangrijke en complexe dossiers als sociaal domein, jeugdzorg en cultuur in haar pakket. Taken die de Rijksoverheid naar de gemeenten heeft afgestoten. En waar die onderwerpen meestal het nieuws halen als er iets misgaat of kampen met geldgebrek, heeft Koopman er mede voor gezorgd dat er juist veel goed ging. Zo heeft ze een platform opgericht, waarbij tien gemeenten zijn aangesloten. Ze wisselen informatie uit over jeugdzorg. Ook heeft ze er mede voor gezorgd dat het coronageld dat bestemd was voor de cultuursector op de juiste plek kwam.

Koopman stond aan de basis van het kinder- en jongeren- spreekuur in de raad

En Koopman stond aan de basis van een aantal andere initiatieven. “We zijn de allereerste gemeente geweest met een kinder- en jongerenspreekuur in de raad. En iets anders waarvoor ik me hard heb gemaakt is het armoedebeleid. In het opgerichte Financieel Netwerk Rijswijk zitten maatschappelijke organisaties, de gemeente en het bedrijfsleven. Dit netwerk leert jongeren om met geld om te gaan, om te voorkomen dat jongeren in de schulden komen.”

Haar maatschappelijke betrokkenheid toonde ze ook in het debat over het asielzoekerscentrum. Koopman was een van de initiatiefnemers om het centrum aan de Lange Kleiweg langer open te houden.

Het asielzoekers- centrum had langer open kunnen blijven

 ”Daar heb ik me hard voor gemaakt om te voorkomen dat ze deze winter in de noodopvang of in tenten zouden terechtkomen. Door de politieke verhoudingen was een halfjaar langer open het maximaal haalbare. Jammer, want ik denk niet dat het terrein dit jaar nog gebruikt gaat worden voor de verbreding van de A4. Dus het had langer open kunnen blijven.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Wie zoveel maatschappelijke betrokkenheid als Koopman toont, zou verwachten dat ze doorgaat als raadslid. Zeker omdat dossiers als jeugdzorg en sociaal domein niet afgerond zijn en cultuur na de coronacrisis de steun hard nodig heeft. Dan is dit afscheid misschien wel op een ongelukkig moment. “Het klopt dat er nog veel werk te doen is, want er zijn in de jeugdzorg nog steeds lange wachtlijsten. En het klopt dat de cultuursector een zware tijd tegemoet gaat. Maar anderen kunnen zich net zo goed voor hen inzetten als ik. Dat is niet van mij afhankelijk. Wat ik wel jammer vind, is dat ik als raadslid niet meer de opening van het Huis van de Stad meemaak. Daarvoor was ik bij mijn partij woordvoerder en ik heb wel een rol gespeeld dat het er uiteindelijk komt.”

“Ik kijk vooral uit naar de komst van Trias, de bibliotheek en Welzijn Rijswijk, zodat het Huis van de Stad dé ontmoetingsplek van Rijswijk wordt. Maar goed, nu ga ik maar als inwoner naar de opening en natuurlijk zal ik veelvuldig gebruikmaken van de voorzieningen in het gebouw.”

Wat ik wel jammer vind, is dat ik als raadslid niet meer de opening van het Huis van de Stad meemaak

Terugkijkend op haar raadsperiode zegt ze tevreden te zijn. “Ik heb altijd geprobeerd verbindend te zijn, om zo ergens een breed draagvlak voor te krijgen. Dus niet kijken naar de verschillen, maar zoeken waarin we elkaar kunnen vinden. Daarom heb ik ook veel met de oppositie samengewerkt en niet alleen met de coalitiepartijen. Dat is terug te zien in al mijn ingediende moties. Daarvoor bestond altijd een breed draagvlak.” Maar dat is vanaf 8 februari verleden tijd. “Ik heb de afgelopen acht jaar geprobeerd om Rijswijk een stukje beter te maken. Daarop kijk ik met een trots gevoel terug. Nu is het aan anderen om een bijdrage te leveren.”