Plan om Van Rijnweg autoluw te maken leidt tot verdeeldheid onder inwoners

Nieuws
Er rijden meer auto's dan fietsers over de fietsstraat. Moet de weg compleet autoluw worden, of is een dure verkeersknip de oplossing?
Er rijden meer auto's dan fietsers over de fietsstraat. Moet de weg compleet autoluw worden, of is een dure verkeersknip de oplossing? (Foto: Erwin Dijkgraaf)

De Van Rijnweg, die RijswijkBuiten met Hoekpolder verbindt, zou volgens het bestemmingsplan een autovrij fietspad worden. Tien jaar later is het tegenovergestelde werkelijkheid: gemiddeld rijden er 3500 auto’s per dag door deze straat, waar ook veel kwetsbare kinderen fietsen. Met de nieuwe ontsluiting van de Laan van Sion is nu het moment gekomen om de oorspronkelijke plannen door te voeren, vindt het college. Huizenbezitters aan de Van Rijnweg kunnen niet wachten, bewoners van Hoekpolder hopen op een andere oplossing.

Door: Debbie van Eik

Ongelukken zijn er weliswaar nog niet gebeurd in de fietsstraat, maar het is wachten op het eerste slachtoffer, volgens sommigen. In het geheugen van veel Rijswijkers ligt nog het ongeluk aan de Schaapweg, twee jaar geleden. Die had een dodelijke afloop, waarna de weg van twee rijbanen naar één rijbaan ging. Het college wil de spreekwoordelijke put nu dempen voor het kalf verdrinkt. Dat kan, nu de Laan van Sion er onlangs bij is gekomen als ontsluitingsweg naar de Prinses Beatrixlaan. Verantwoordelijk wethouder Armand van de Laar (D66, o.a. stadsontwikkeling en mobiliteit) legt uit waarom het nodig is: “De Van Rijnweg is momenteel ingericht als een fietsstraat waar je maximaal 30 kilometer per uur mag rijden. Metingen wijzen uit dat er gemiddeld 40 wordt gereden. Er rijden 3500 auto’s per dag. Rijswijk staat bovenaan het lijstje met het hoogste aantal verkeersslachtoffers van Zuid-Holland. En er fietsen daar veel schoolkinderen.”

83% is sluipverkeer

Omdat de verbreding van de A4 nog wel even op zich lijkt te laten wachten, vindt de wethouder het tijd om de weg tussen Hoekpolder en RijswijkBuiten nú ontoegankelijk voor auto’s te maken. Maar is dat wel een goed idee? Het zal namelijk betekenen dat het nog drukker wordt op de Prinses Beatrixlaan, waar inwoners van Hoekpolder die naar Delft of Den Hoorn willen, dan naar zullen uitwijken. Uit het onderzoek naar het verkeer op de Van Rijnweg, blijkt dat slechts 7% van het verkeer tussen de wijken in Rijswijk plaatsvindt. Maar liefst 83% van het verkeer betreft doorgaand sluipverkeer, niet uit Rijswijk dus, waarvan een groot deel bestemd is voor omliggende steden zoals Den Haag, Delft, Den Hoorn en Wateringen.

Veiligheid of gemak?

Het aantal auto’s is de laatste tijd al extra groot op de Prinses Beatrixlaan, waar het aantal rijbanen onlangs is verminderd van vier naar twee. Wat is de impact van de afsluiting van de Van Rijnweg op die drukte? Er is gekeken of de Prinses Beatrixlaan het aankan, volgens de wethouder. Hij ontkent niet dat de bewoners van Hoekpolder in de nieuwe situatie zullen moeten omrijden en dus hinder zullen ondervinden van de afsluiting, maar voor hem gaat het om een afweging tussen een paar minuten meer reistijd en de verkeers(on)veiligheid van een kwetsbare doelgroep: de kinderen die naar school of hun sportvereniging fietsen.

Verkeersruzies

Jan Jaap Nieboer en Sander Martens, bewoners aan de Van Rijnweg, zijn regelmatig getuige van gevaarlijke situaties in de fietsstraat: “Fietsers worden van de weg gedrukt, er wordt vaak te hard gereden en er vallen zelfs dreigementen als je daar iets van zegt.” Ook wordt er veel getoeterd, ondervinden bewoners overlast van harde muziek en zijn er regelmatig verkeersruzies. Dat hadden de RijswijkBuiten-bewoners zich anders voorgesteld: “Wij hebben onze woning gekocht omdat er in het bestemmingsplan staat dat deze weg autoluw wordt.” En: afspraak is afspraak. “Wij zien bepaalde Rijswijkse politieke partijen terugkomen op de genomen besluiten. Het vertrouwen in de politiek is al historisch laag. Hoe kan je als burger het vertrouwen in de politiek terugkrijgen als partijen zich niet aan de afspraken houden? “

“Eigenlijk is de Van Rijnweg een fietspad,” benadrukt wethouder Van de Laar. “Dat er op termijn geen auto’s meer overheen zouden rijden, is meerdere malen door de gemeenteraad vastgesteld. Niet alleen in het bestemmingsplan, maar ook in het aangenomen raadsvoorstel ‘Meekoppelkansen A4 Haaglanden’ uit 2020.” In dat laatste besluit staat dat er geen gemotoriseerd verkeer meer over het viaduct mag rijden, omdat het een ecoduct wordt, alleen begaanbaar voor fietsers en voetgangers. “Dat besluit past in een groter plan om van Rijswijk meer een eenheid te maken”, aldus Van de Laar.

Verkeersknip

Maar is het echt nodig om de Van Rijnweg helemaal autoluw te maken? Dat trekt Bewonersvereniging de Hoek, ‘van en voor de wijk Hoekpolder’, hevig in twijfel. De Hoekpolders vinden het niet alleen onhandig om elke keer om te moeten rijden via de Prinses Beatrixlaan als ze richting Delft of Midden-Delfland willen, maar bovendien ook niet milieubewust. De bewonersvereniging oppert een andere oplossing: een verkeersknip met ontheffing voor die genoemde 7% bestemmingsverkeer. Denk aan de Kristalweg in Delft, waar met cameratoezicht gecontroleerd wordt en sluipverkeer zonder ontheffing een boete op de deurmat krijgt als ze toch over de verkeersknip rijden. “Dat kan een mogelijkheid zijn om het autoverkeer terug te dringen.”

“We hebben bij de wethouder en gebiedsregisseur voorgesteld een onderzoek te laten doen naar een mogelijke verkeersknip. Want het overgrote deel van de bewoners in onze wijk vindt het belangrijk dat de Van Rijnweg toegankelijk blijft voor autoverkeer,” constateert de bewonersvereniging, op basis van een door hen gehouden enquête.


Bewoners aan de Van Rijnweg, zijn regelmatig getuige van gevaarlijke situaties in de fietsstraat.
 - Erwin Dijkgraaf

Raad beslist

Of er kentekenregistratie komt, is aan de gemeenteraad. Kanttekening daarbij is volgens wethouder Van de Laar dat het de gemeente een hoop geld en moeite kost, terwijl de verkeersveiligheid er nauwelijks mee geholpen is. “Kentekenregistratie is duur in uitvoering en onderhoud. Bovendien: wie toch over de weg rijdt en een boete krijgt, kan bezwaar maken. De raad moet afwegen of ze dat geld daarvoor over hebben”.