Onvrede over ongewenste onveilige ontsluitingsroute over Van Vredenburchweg

Politiek
Simon Geleijnse:
Simon Geleijnse: "Een rotonde biedt extra veiligheid op deze hoofdfietsroute, want auto's kunnen dan minder hard scheuren". (Foto: Robert Heijdemann)

De gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de ontsluiting van 29 woningen aan de Buitenplaats Hofstede via het smalle stuk van de Van Vredenburchweg. “Met auto’s, fietsers en voetgangers in twee richtingen is dat onveilig”, concludeert CDA-raadslid Simon Geleijnse.

Door: Robert Heijdemann

“Het is zo ongelooflijk teleurstellend”, begint Simon Geleijnse, als hij terugblikt op de raadsvergadering van 1 juni. “Alsof de andere partijen niet zien dat het anders kan en anders moet. Hier krijgen ze nog spijt van”.

Mooi ontwerp

In juni 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitenplaats Hofstede vast. “Vrijwel niemand is tegen de ontwikkeling van het al jaren braakliggende terrein. Het is een mooi ontwerp en het past goed in de omgeving. Toch hebben we als CDA tegengestemd. Niet vanwege het ontwerp, maar we vonden het onverstandig om te beslissen over het bestemmingsplan, zonder een besluit over de verkeersontsluiting”, geeft Geleijnse aan.

Te smalle weg

Op 1 juni is een raadsvoorstel besproken met zeven varianten voor de ontsluiting. Het CDA kreeg gelijk: drie varianten passen niet bij het eerder vastgestelde bestemmingsplan. “Hebben deze varianten daarmee een eerlijke kans gehad?”, vroeg Geleijnse tijdens de vergadering. Het college kwam met het voorstel - overigens hetzelfde voorstel als in juni 2022 - om de nieuwe wijk te ontsluiten via de Van Vredenburchweg-west: een smalle weg van zo’n 4,5 meter, ingeklemd tussen een bomenrij en een smalle stoep langs het water.

Kinderwagens tussen auto’s

Geleijnse kan zich er een paar dagen na het debat nog boos over maken: “De stoep langs het water is zo’n 1 meter 20 breed, dus elkaar passeren lukt niet. In de praktijk lopen veel mensen over de weg, omdat het niet anders kan. Zeker als je gebruik maakt van een rollator, een rolstoel of kinderwagen. En die komen straks - zeker in de spits - terecht tussen auto’s, fietsers en scooters. Ik zeg het nog maar eens: onveilig, ongewenst en onnodig. De partijen die altijd de mond vol hebben over veiligheid voor iedereen, keken nu even de andere kant op en stemden voor het plan. Ze lijken wel blind, terwijl er echt alternatieven zijn”, verzucht de gemeentepoliticus.

Bouwweg blijvend maken

Het alternatief is volgens Geleijnse het definitief maken van de tijdelijke bouwweg vanaf de Huis te Landelaan. Ook de bewoners van de Van Vredenburchweg schaarden zich achter dit alternatief. De Van Vredenburchweg-west is dan een stuk rustiger met voldoende ruimte voor fietsers, voetgangers en autoverkeer van aanwonenden. Het amendement hiervoor kreeg echter alleen steun van Wij. Rijswijk en Rijswijks Belang.

Veel drukkere afslag

Geleijnse gaat zich nu inzetten voor een onderzoek naar de aanleg van een rotonde op de kruising Huis te Landelaan - Van Vredenburchweg: “Nu dit een veel drukkere afslag gaat worden, kan een rotonde extra veiligheid bieden aan fietsers op deze hoofdfietsroute. Bijkomend voordeel is dat auto’s dan ook minder hard kunnen scheuren op dit traject”. Daarnaast speelt Geleijnse nog met het idee om de stoep langs het water substantieel te verbreden met een steiger, zodat er voldoende ruimte overblijft voor voetgangers, rollators en scootmobielen. “We blijven zoeken naar de beste oplossing”, belooft hij tenslotte.