Rust voor kraamkamer natuur

Algemeen
Afbeelding
(Foto: )

CALLANTSOOG - De lente is begonnen! Het is zichtbaar in de natuur: de knoppen aan bomen en struiken schieten de lucht in en vogels maken zich duidelijk hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar, ook in natuurgebied het Zwanenwater. Helaas zien boswachters dat nog niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen en niet weet wat de regels zijn bij een bezoek aan de natuur. 

Alle boswachters van Nederland verzoeken vriendelijk: ‘blijf op de paden’. Met deze gezamenlijke actie vragen alle boswachters van Nederland bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. De verstoring komt mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag, bezoekers die toch met honden het gebied in gaan en mensen die afval achterlaten in de natuur. 

Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden opgeschrikt en verjaagd en dat hun kuikens niet overleven. Hazen raken in de stress. En in andere gebieden worden jonge reekalfjes verstoten of dassen verstoord bij hun burcht waardoor ze hun hol niet meer uit durven om voedsel te halen voor hun jongen. “Iedereen is van harte welkom in de natuur maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren”, zegt boswachter Mariska van der Leij.

Op kraamvisite

De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli.

Genieten

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor bezoekers om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.