Waar diende dit gebouw voor?

Nieuws
Deze dagen omringt door oranje velden.
Deze dagen omringt door oranje velden. (Foto: Henny Bakker)

SCHAGEN - In de tweede helft van 1940 werd op de locatie langs de Kanaalweg in Schagen een Jägerleitstelle Schneeglöckchen gebouwd door de Duitse autoriteiten, met als doel een Radiopeilstation te vestigen. 

Het nog bestaande gebouw fungeerde als Auswertung gebäude, waar alle verzamelde gegevens werden geanalyseerd. Om het gebouw stonden diverse Y-pijlers, die dienden voor communicatie met de Luftwaffe. Dit station viel onder de verantwoordelijkheid van Radio Dienststelle de Kooy, gevestigd in Den Helder, hoewel het commando vanuit Bergen werd uitgevoerd.

Een Jägerleitstelle Schneeglöckchen.