Thierry Baudet geïnstalleerd als statenlid Provincie Noord-Holland

Politiek
Thierry Baudet is geïnstalleerd als Statenlid voor de Provinciale Staten Noord-Holland.
Thierry Baudet is geïnstalleerd als Statenlid voor de Provinciale Staten Noord-Holland. (Foto: COPYRIGHT(C)E.RUIS 2021)

REGIO - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart was de Statenvergadering van maandag 6 februari goed bezocht door inwoners uit Noord-Holland. 

De publieke tribune was goedgevuld met veel belangstellenden. Provinciale Staten spraken onder meer over energiecompensatie voor verenigingen, reclame op bushokjes, de energievoorziening, een vertrouwenspersoon voor Statenleden en een tegemoetkoming voor gebruikers van het streekvervoer vanwege stakingen. Verder stelden Statenleden vragen over inzicht in het aantal stikstofvergunningen voor veehouders, recreatie en natuur in Het Twiske en vergunningen voor bouwactiviteiten en handhaving bij Camping Sandevoerde in Zandvoort. 

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eed af bij Thierry Baudet (FvD) die werd geïnstalleerd als Statenlid. Hij is voor twee maanden de vervanger van Joyce Vastenhouw (FvD) van wie PS afscheid namen. Zij verhuist naar een andere provincie. 

TATA-steel 

Naar aanleiding van tv-uitzendingen van EenVandaag en de Hofbar spraken vrijwel alle fracties over mogelijke constructiefouten in de systemen van kooksfabriek 2 van TATA-steel en de vergunning hiervoor. Diverse Statenleden stelden vragen aan Gedeputeerde Staten. In zijn reactie antwoordde gedeputeerde Jeroen Olthof dat eventuele constructiefouten bij hem niet bekend waren en dat hij de Omgevingsdienst direct na de uitzendingen gevraagd heeft onderzoek te doen in de archieven, “We verwachten voor de zomer duidelijkheid”. 

Fietsbeleid 

De Randstedelijke Rekenkamer onderzocht hoe de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de rol bij het fietsbeleid. Vrijwel unaniem onderschreven PS de bevindingen en conclusies van het rapport Fietsbeleid van de Rekenkamer. Statenleden spraken hierbij onder meer over het belang van de auto en de afstand voor woon-werkverkeer voor fietsers.

Initiatiefvoorstel CU

Statenlid Michel Klein (CU) diende een initiatiefvoorstel in over het stimuleren van regenwatersystemen in woningen voor bijvoorbeeld toiletspoelingen om daarmee drinkwater te besparen. PS stemden niet in met het voorstel. Statenleden spraken hierbij over de kosten bij nieuwbouw en het belang van waterbesparing. Agenda, stukken en vergadering terugzien De Statenleden dienden tijdens de vergadering diverse moties en amendementen in. 

Alle ingediende voorstellen, moties of amendementen en stukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 6 februari 2023. De vergadering terugzien kan via https://noord-holland.stateninformatie.nl.