Laat u informeren over Rotterdam The Hague Airport

Algemeen
Laat u informeren over Rotterdam The Hague Airport
Laat u informeren over Rotterdam The Hague Airport (Foto: Rotterdam The Hague Airport)

Van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023 kan iedereen een zienswijze indienen over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

De luchthaven RTHA heeft het voornemen om een aanvraag voor een luchthavenbesluit in te dienen bij de minister van infrastructuur en Waterstaat. In de wet staat dat elke regionale burgerluchthaven van nationale betekenis – waar RTHA er één van is – over een luchthavenbesluit moet beschikken. In het luchthavenbesluit worden regels over het gebruik van de luchthaven (waaronder de openstelling) opgenomen. Daarnaast bevat het luchthavenbesluit de aanduiding van gebieden waar speciale regels gelden die samenhangen met de luchthaven.

Bekijk voor meer informatie de advertentie in onze krant op pagina 8: klik hier