Specialisten ouderengeneeskunde Frankelandgroep krijgen meer inspraak

Cultuur
Ondertekening van het convenant door de specialisten ouderengeneeskunde, de bestuurders én de directie van de Frankelandgroep.
Ondertekening van het convenant door de specialisten ouderengeneeskunde, de bestuurders én de directie van de Frankelandgroep. (Foto: PR)

Specialisten ouderengeneeskunde van de Frankelandgroep hebben een belangrijke rol in de organisatie en daarom hebben zij nu ook officieel inspraak in het beleid. Zij ondertekenden samen met de bestuurders en directie een convenant waarin is vastgelegd dat er minstens driemaal per jaar gesprekken plaatsvinden over diverse zaken met betrekking tot het beleid.

Dit gebeurt in alle openheid en met wederzijds vertrouwen.Volgens bestuursvoorzitter Pepita Breugem hebben de specialisten ouderengeneeskunde een belangrijke rol vanwege hun specifieke kennis en expertise. Ze voorzien het medisch team van advies, fungeren als gesprekspartner en denken vanuit hun eigen deskundigheid mee op verschillende gebieden. Breugem benadrukt dat het belang van meedenken van de specialisten ouderengeneeskunde altijd al is onderkend, maar nu ook officieel is bekrachtigd met het convenant. Specialist ouderengeneeskunde en vakgroepvoorzitter Roy Dutrieux is blij met de ondertekening van het convenant. Volgens hem wordt de deskundigheid van de specialisten ouderengeneeskunde nu oprecht gewaardeerd en onderkend.

Het opstellen van een dergelijk convenant is een initiatief van branchevereniging ouderenzorgorganisaties ActiZ en de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso. Het is belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen specialisten ouderengeneeskunde en de organisatie waarvoor zij werken, om zo de beste zorg te kunnen bieden. De Frankelandgroep is trots op de betrokkenheid van de specialisten, net als die van alle andere collega’s. Het convenant zorgt voor een nog betere samenwerking tussen alle partijen en draagt bij aan meer kwaliteit van ouderenzorg.