Transformatie van Heilig Hartkerk loopt gevaar door treuzelende ambtenaren

Nieuws
Heilig Hartkerk in de Gorzen.
Heilig Hartkerk in de Gorzen. (Foto: Google Maps)

Ze was koster van de Heilig Hartkerk en ze was dolblij dat er een reddingsplan kwam in de vorm van transformatie tot woningen. Maar nu is ze verontwaardigd. Margo Heinsbroek schreef er een brief over aan burgemeester Harald Bergmann.

Door Kor Kegel

De initiatiefnemers dreigen namelijk de stekker uit het stopcontact te trekken. De gemeente Schiedam heeft het bouwplan van meet af aan omarmd, maar treuzelt nu met de toegezegde subsidieverstrekking. Het geld wordt pas overgemaakt als het project is afgerond. Daar zijn Jos Lamper en zakenpartner Elbert van den Brink het helemaal niet mee eens. Ze zijn eigenaar van Joel Investments, waarvan de naam ontleend is aan hun beider voornamen.
Joel is sinds januari 2022 eigenaar van het kerkgebouw op de hoek van de Lekstraat en de Rijnstraat. In september 2020 verloor de Heilig Hartkerk zijn religieuze betekenis voor de Gorzen en omdat het ook bij niet-katholieken een geliefd en beeldbepalend gebouw is, was de hele wijk blij met herontwikkeling tot 36 zorgappartementen met een dokters- en tandartspraktijk en andere gezondheidsvoorzieningen.
Het plan werd vorig jaar door ir. Ayla Stomp van Jade Architecten gepresenteerd op het wijkoverleg Zuid. Het Maatschappelijk Ondersteuningsbureau uit Rotterdam bleek een serieuze partner voor de totstandkoming van de zorgwoningen.
Margo Heinsbroek voelt zich nauw verbonden met de Heilig Hartkerk en ze is bepaald de enige niet. Het is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1927, maar als er geen zinnige bestemming voor gevonden was, had sloop evenzogoed tot de mogelijkheden kunnen behoren. Ooit maakte de Bethelkerk in de Nieuwe Maasstraat al plaats voor een appartementencomplex. De Gorzenaren leefden dan ook mee. Het was voor Joel Investments een rendabel plan.
Toen nog wel. In twee jaar tijd is de rente van 1,5 naar 4,5 procent gestegen en de gestegen bouwkosten werden verontrustend. De rijksoverheid kwam met een oplossing. Het plan voor de Heilig Hartkerk bleek in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Start-bouwimpuls van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Die impuls staat voor 300 miljoen euro. Minister Hugo de Jonge wilde er de stokkende woningbouw in Nederland mee vooruithelpen. De minister vond dat het kerkplan aan de voorwaarden voldeed. Er kan snel mee worden begonnen en de appartementen vallen in het betaalbare segment. Joel Investment kon rekenen op een subsidie van vier ton en bovendien sprong de provincie Zuid-Holland bij. De gemeente Schiedam had al eerder financiële medewerking toegezegd.
Maar dat geld komt dus later, tot verbijstering van Jos Lamper en Elbert van den Brink. Ze wijzen erop dat het volgens het ministerie een start-bouwimpuls is, die de start van projecten mogelijk moet maken door gaten in de begroting te dichten. In heel Nederland zijn 362 projecten door het ministerie gehonoreerd, waardoor de bouw van 31.000 woningen sneller kan plaatsvinden. De subsidiëring loopt via de lokale overheid. In andere plaatsen zijn de subsidies al wel uitgekeerd. De initiatiefnemers begrijpen niet waarom het in Schiedam anders en pas achteraf zou moeten. Ze hebben hun contactpersonen bij de gemeente Schiedam gevraagd om hun oor te luister te leggen bij andere gemeenten. De bank zal immers niet voorschieten in economisch zware tijden en de subsidie is hard nodig. Nu de gemeente op de rem staat, ziet Joel Investments zich genoodzaakt om een advocaat in te schakelen.

“Dat de gemeente niets doet is toch schandalig!”, zegt Margo Heinsbroek. Ze is boos, maar ook heel ongerust dat de kerk grotendeels leeg blijft staan. “Het gemeentebestuur moet in actie komen,” vindt ze.