Schiedam smacht naar vernieuwing

Partnerbijdrage
Yusuf Tuncer.
Yusuf Tuncer. (Foto: )

Schiedam smacht naar vernieuwing en leefbaarheid, een verlangen dat ik als geboren en getogen Schiedammer maar al te goed begrijp. Het is van groot belang dat gezinnen kunnen rondkomen met een gemiddeld inkomen, en dat voorzieningen zoals zorg betaalbaar zijn.

Bereikbaarheid is geen luxe, maar een essentiële behoefte voor velen, zowel op het gebied van werk als sociale interactie. Een veilige omgeving moet worden gegarandeerd voor kinderen, en daarbij dient de naïeve benadering van drugs te worden herzien. Deze kwesties mogen geen loze verkiezingsbeloften zijn, maar vertegenwoordigen het fundamentele bestaansrecht van iedere burger, en daar wil ik voor pleiten. Het woord ‘verkiezingen’ roept tegenwoordig uiteenlopende emoties op bij de burgers, aangezien het vertrouwen in de politiek is weggeëbd.
Voor mij is het herstel van dit vertrouwen een essentieel punt, waarbij we moeten vertrekken vanuit rechtvaardigheid als een solide fundament. Ik pleit voor een politiek die niet alleen helder en transparant is, maar ook gedreven wordt door fatsoen, normen en waarden als leidraad. Woorden alleen zijn niet genoeg; ik vraag de bewoners om mij de kans te geven om in actie te komen.

Verkiezingen

Op 22 november 2023 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Uw stem is van onschatbare waarde en vormt de eerste stap naar de broodnodige verandering. Op 22 november vraag ik u om te stemmen op #32 Yusuf Tuncer van het CDA. Laten we gezamenlijk bouwen aan de toekomst, met rentmeesterschap in ons hart en de overtuiging dat we samen, als één krachtige gemeenschap, het verschil kunnen maken voor ons geliefde Schiedam.