Gemeente pauzeert de aanbesteding

Sport
De aanbesteding van het onderhoud van de Schiedamse spoirtparken is door de gemeente even in de wachtstand gezet. (Foto: UWM)
De aanbesteding van het onderhoud van de Schiedamse spoirtparken is door de gemeente even in de wachtstand gezet. (Foto: UWM) (Foto: )

Wethouder Antoinette Laan heeft de aanbesteding van het onderhoud van de Schiedamse sportparken ‘on hold’ gezet. Dat schrijft ze aan de sportclubs, die overrompeld werden door de al in gang gezette procedure en verontwaardigd op de barricaden klommen.

Het signaal, dat de gemeente de werkzaamheden bij de stichting, die de gang van zaken op de sportparken Harga en Willem-alexander beheerd, wilde weghalen werd door de lokale partij Alles voor Schiedam opgepikt en in vragen aan het college van B&W omgezet. Daarna schrokken ook de gebruikers van beide sportparken wakker en protesteerden heftig tegen de nieuwe koers en zochten de publiciteit. “Hier wordt over ons, maar zonder ons te raadplegen iets beslist”, was het verwijt. “We zijn tevreden over de manier waarop de complexen nu beheerd worden.” Gevolgd door: “Waarom zijn wij hier niet bij betrokken en niet om een oordeel gevraagd?” Ook de clubs op sportpark Thurlede, dat niet door een stichting beheerd wordt, spraken zich uit tegen de aanbesteding en klommen in de pen. Sportpark Bijdorp, de thuisbasis van Softbal- en Honkbalvereniging Schiedam, is eveneens bij de aanbesteding betrokken.

Het verzet van de sportclubs leidde op 22 mei alsnog tot overleg met wethouder Laan. Daarin zijn, zoals de beleidsadviseur Welzijn, Sport en Participatie in een schriftelijke reactie aan de clubs aangeeft, “jullie argumenten gehoord.”

Donderdag 8 juni volgt een nieuwe bijeenkomst. Met daarin een terugkoppeling (citaat) “van het binnen de gemeente gevoerde interne beraad over de argumenten van de sportverenigingen” en informatie over de besluitvorming over de, inmiddels dus even opgeschorte, aanbesteding.