Doorfietsroutes ook dóór Uitgeest, intentieverklaring getekend

Algemeen
Doorfietsrouts ook dóór Uitgeest.
Doorfietsrouts ook dóór Uitgeest. (Foto: aangeleverd)

UITGEEST/REGIO - Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jeroen Olthoff plaatste als laatste zijn handtekening onder de intentieverklaring met betrekking tot de zogenoemde doorfietsroutes.

Wethouder Cecilia van Weel van de gemeente Uitgeest nodigde hem digitaal uit deze handeling te verrichten. De zeven wethouders uit de regio zijn hem voorgegaan. Met deze intentieverklaring willen de gemeenten Uitgeest, Langedijk, Heiloo, Heerhugowaard, Castricum, Bergen en Alkmaar samen met de provincie Noord-Holland werken aan de verbetering en uitbreiding van regionale doorfietsroutes. De doorfietsroute tussen Heerhugowaard en IJmond is het begin daarvan.

Belang van de doorfietsroute

De fiets is een belangrijk dagelijks vervoersmiddel en wordt steeds belangrijker in de toekomst. Dit wordt bevestigd door het ontwikkelbeeld Mobiliteit regio Alkmaar. De toename van het fietsgebruik voor het dagelijkse woon-werkverkeer en woon-onderwijsverplaatsingen vervult een steeds prominentere rol. Dat komt ook doordat steeds meer mensen gebruik maken de elektrische fiets.

Het is belangrijk dat er aandacht is voor een betere verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en de fietser in het bijzonder. Ook de verschillende type fietsen vraagt om een vernieuwende kijk op de inrichting en het ontwerp van het netwerk van fietsinfrastructuur.

Met het Ontwikkelbeeld Mobiliteit zetten de zeven gemeenten in de regio Alkmaar in op het versterken van duurzame bereikbaarheid. Het uitbreiden en verbeteren van het netwerk van doorfietsroutes vormt hiervoor een belangrijke pijler.

Kansrijke regio

De provincie Noord-Holland heeft met het Perspectief Fiets een duidelijke ambitie de groei in de mobiliteit in Noord-Holland voor een belangrijk deel op te vangen met de fiets en het openbaar vervoer.

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ is daarbij de regio Alkmaar specifiek benoemd als kansrijke regio voor meer fietsverplaatsingen.

Met het tekenen van de intentieovereenkomst ligt vast, dat de samenwerkende gemeenten in de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland zich inspannen om tot de realisatie van het netwerk van doorfietsroutes te komen

Zo ziet het eruit.