‘Check klik bespaar’ helpt ondernemers bij energiebesparing

Duurzaam
Met de website wil de Provincie instellingen en bedrijven helpen met energiebesparing.
Met de website wil de Provincie instellingen en bedrijven helpen met energiebesparing. (Foto: Johannes Abeling)

REGIO - Om bedrijven en instellingen op weg te helpen met energiebesparing, hebben de provincie Noord-Holland en de vier omgevingsdiensten in de provincie de website Check Klik Bespaar ontwikkeld. In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, is energiebesparing bij bedrijven en instellingen cruciaal. Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Op de website wwwcheckklikbespaar.nl kunnen ondernemers snel en eenvoudig controleren of de onderneming of instelling onder de verplichtingen valt. En zo ja, hoe zij daaraan kunnen voldoen. De informatie op de site is helder en beknopt, om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook als ze weinig tijd of kennis over het onderwerp hebben. Gedeputeerde Edward Stigter van Klimaat en Energie: “Energie besparen is de snelste manier om als bedrijf weerbaarder te worden tegen de schommelende energieprijzen en de co2-uitstoot te verlagen. Met deze nieuwe website helpen wij bedrijven en instellingen zodat zij ook daar hun voordeel mee kunnen doen. Veel organisaties zijn niet bekend met deze plichten óf ze weten niet hoe ze eraan kunnen voldoen.”

Energiebesparings- en informatieplicht 

Bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas vallen onder de wettelijke energiebesparings- en informatieplicht: zij moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend en daarover elke vier jaar rapporteren. Toch voldoet op dit moment slechts 11% volledig aan deze plichten. Daar willen provincie Noord-Holland, de vier omgevingsdiensten en de gemeenten in deze provincie wat aan veranderen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2023 aangescherpt.