Kees Clement (links) en Tom Schoenmakers, van Fietsersbond Vlaardingen, hebben nog niet echt het idee, dat de politiek zich erg inspant voor een fietsvriendelijk klimaat.
Kees Clement (links) en Tom Schoenmakers, van Fietsersbond Vlaardingen, hebben nog niet echt het idee, dat de politiek zich erg inspant voor een fietsvriendelijk klimaat. (Foto: Peter Spek)

Vlaardingse Fietsersbond ziet nog veel verbeterpunten

Algemeen

De Fietsersbond Vlaardingen maakt zich zorgen over de voortgang van het aanpassen van gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers in de stad. Vorig jaar, nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen, presenteerde de Fietsersbond een tien puntenplan, dat grotendeels in het coalitieakkoord is opgenomen, maar de uitvoering laat nog op zich wachten.

Door Peter Spek

Kees Clement en Tom Schoenmakers, bestuursleden van de Fietsenbond Vlaardingen, vinden deze gang van zaken erg onbevredigend. “Enkele jaren geleden wilde Vlaardingen zich presenteren als dé fietsstad van Nederland, maar daar is weinig van terecht gekomen, daarom hebben wij vorig jaar dat tien puntenplan voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur opgesteld en aangeboden aan alle politieke partijen”, zegt Kees Clement.
Het tien puntenplan werd, met uitzondering van de VVD, door alle politieke partijen ondertekend. “De VVD vond, dat eerst het geld gevonden moet worden, voordat het een handtekening onder het plan zette.” In het tien puntenplan is onder andere opgenomen dat bij 50 kilometer wegen in de stad een apart fietspad moet worden aangelegd, een plan voor structureel onderhoud van fietspaden waarbij het uitgangspunt is een vlak fietspad van asfalt, de fietsinfrastructuur in de Broekpolder moet worden verbeterd, er moeten meer fietsstraten komen waar de auto te gast is en waar nodig worden bestaande fietspaden verbreed en komen er meer tweerichtingfietspaden.

Positief gereageerd

“Op veel van deze punten werd door de politiek positief gereageerd en werd onder het manifest een handtekening gezet”, aldus Kees Clement. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. “Er is nog niet veel uitgevoerd en dat stelt ons teleur.” Een van de stokpaardjes van de lokale Fietsersbond is ook een tunnel onder het metrospoor door ter hoogte van De Vergulde Hand. Dat zou een prachtige verbinding opleveren tussen twee recreatiegebieden, het Krabbepark en het Oeverbos, daarvoor waren compensatiegelden beschikbaar voor de aanleg van de Blankenburgverbinding, maar de acht miljoen kostende tunnel vond de gemeente te duur”, aldus Kees Clement. “Maar, wij laten dit plan niet helemaal los. Wij hebben de laatste tijd veel gelobbyd en overleg gepleegd met de afdeling verkeer van de gemeente en met wethouder Bikkers met verkeer in zijn portefeuille en is er contact geweest met meerdere politieke partijen en ook met Midden-Delfland. Een mogelijkheid is nog dat het Hoogheemraadschap Delfland wil gaan bijdragen in de aanleg van deze tunnel als compensatie voor de verplaatsing van De Groote Lucht over een paar jaar.” Pijnpunten in het fietspadenplan van Vlaardingen heeft Kees Clement zo voorhanden.

Planvorming

“Wat te denken van de verkeerssituatie rond het Visserijplein in de Rivierzone. Ik maak mij zorgen over de oversteek vanaf de Koningin Wilhelminahaven over de drukke Vulkaanweg en Galgkade. Nu de Rivierzone in ontwikkeling komt, zouden wij graag betrokken willen worden bij de planvorming voor een veilige fietsroute. Die vraag hebben wij neergelegd bij de gemeente, maar wij hebben verder nog niets gehoord.”

Kees Clement heeft ook zorgen over het kruispunt bij de Vijfsluizen. “De meeste fietsers steken hier diagonaal over en dat is gezien de drukte met veel vrachtverkeer, soms erg gevaarlijk. Het legaliseren van het diagonaal oversteken zou al veel oplossen.” Knelpunten voor de Fietsersbond, die in Vlaardingen ruim honderd leden telt, zijn verder de oversteek op de Frederik Hendriklaan ter hoogte van de Jumbo en het fietspad vanuit Schiedam richting winkelcentrum De Loper, dat abrupt eindigt bij de halte van de tram. “Ook hebben wij onze zorgen geuit over de verkeerssituatie die nu is ontstaan op de smalle Watersportweg waar sinds begin januari dagelijks vele vrachtwagens met grond rijden richting de Broekpolder. Er zijn daar geen maatregelen getroffen voor fietsers en wandelaars, terwijl dat wel was afgesproken.”

Tom Schoenmakers heeft veel kopzorgen over de fietsenstalling bij station Vlaardingen Oost. “Je kan daar je fiets bijna niet meer parkeren. Er is te weinig ruimte, maar ook het plaatsen van je fiets in de rekken is mensonvriendelijk en er staan veel weesfietsen, fietsen die niet meer gebruikt worden. Als je als gemeente graag je stadgenoten uit de auto wil halen en van het openbaar vervoer gebruik wil laten maken, moeten er goede voorzieningen zijn, onder andere het goed kunnen wegzetten van je fiets.”

Afbeelding
Gewonde bij geweldsincident Dr. Wiardi Beckmansingel Vlaardingen 112-nieuws 29 jan, 04:00
Afbeelding
Ladies Night met Magic Mike's Last Dance bij bioscoop Vue Algemeen 28 jan, 14:07
Afbeelding
'Vechtersbaas' Crystal is te horen op Spotify Algemeen 28 jan, 11:12
Afbeelding
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. naarstig op zoek naar burgerinitiatieven Algemeen 27 jan, 21:07
Afbeelding
Oranje Fonds zoekt buurtinitiatieven voor Appeltjes van Oranje 2023 Algemeen 27 jan, 14:23
Afbeelding
Stadsgehoorzaal trots op de resultaten van een spannend jaar Algemeen 27 jan, 12:34
Afbeelding
Wat is er te doen in Vlaardingen Algemeen 27 jan, 07:23
Afbeelding
Varend Corso Westland trapt editie 2023 af Algemeen 26 jan, 21:40
Afbeelding
Vrijwilligersbijeenkomst Stichting Aanzet en Bibliotheek De Plataan Algemeen 26 jan, 15:54
Afbeelding
De Wereldwijzer is klaar voor het feestjaar Algemeen 26 jan, 14:23
Afbeelding
Vrachtwagens rijden al heen en weer op de smalle Watersportweg Algemeen 26 jan, 12:34
Afbeelding
Geuzenpenning 2023 gaat naar Myanmarese organisatie AAPP Algemeen 26 jan, 10:54
Afbeelding
Rage On Parade zaterdag in De Kroepoekfabriek Algemeen 26 jan, 10:54