Werkzaamheden viaduct A16 van start, deze hinder kun je verwachten

Auto
Rijkswaterstaat vervangt een viaduct in de A16 over de Hoofdweg in Rotterdam.
Rijkswaterstaat vervangt een viaduct in de A16 over de Hoofdweg in Rotterdam. (Foto: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat vervangt een viaduct in de A16 over de Hoofdweg in Rotterdam. De constructie van het viaduct voldoet niet meer aan de veiligheidseisen, waardoor het volledig vervangen moet worden. De werkzaamheden zijn gestart in juni 2023 en zullen naar verwachting duren tot en met maart 2026. Verkeer zal hier een en ander van gaan merken. Eind 2025 zal de A16 Rotterdam weer open zijn voor verkeer, inclusief het nieuwe viaduct. 

Om de hinder voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor een bouwmethode die minimale overlast veroorzaakt. Ondanks deze inspanningen zullen de werkzaamheden wel zorgen voor geluidsoverlast en verkeershinder.

In 2024 gesloopt

Om ervoor te zorgen dat het verkeer op de A16 tijdens de vervanging van het viaduct kan blijven rijden, zal het bestaande viaduct in 2024 gesloopt worden en daarna opnieuw worden gebouwd. Het viaduct bestaat uit twee delen, één voor elke rijrichting van de A16. Er zal steeds aan één deel van het viaduct worden gewerkt, terwijl het verkeer gebruik kan maken van een tijdelijke wegverlegging aan de westzijde en een hulpbrug aan de oostzijde van het gesloopte viaduct. Op deze manier wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt.

Planning werkzaamheden

De planning van de werkzaamheden is als volgt: in juni 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden, in juli gevolgd door de aanleg van de wegverlegging. De oprit A16 Prins Alexander (27) zal vanaf eind 2023 tot eind 2025 gesloten zijn. Verkeer op de A16 richting Dordrecht kan in die periode gebruikmaken van oprit A16 Rotterdam-Kralingen (26). De wegverlegging zal naar verwachting op 29 april 2024 in gebruik worden genomen, waarbij de maximumsnelheid ter hoogte van de wegverlegging wordt beperkt tot 70 km/uur. 

Westelijk en oostelijk gedeelte

Vanaf eind mei 2024 zal de bouw van het westelijke gedeelte van het viaduct beginnen. Verkeer dat richting de A20 rijdt, zal vanaf dat moment over de hulpbrug moeten rijden, waar eveneens een maximumsnelheid van 70 km/uur geldt. In januari 2025 start de bouw van het oostelijke deel van het viaduct. Verkeer op de A16 richting de A20 zal dan gebruikmaken van het nieuwe westelijke deel van het viaduct, terwijl het verkeer richting Dordrecht gebruik blijft maken van de wegverlegging. Eind 2025 zal de A16 Rotterdam weer open zijn voor verkeer, inclusief het nieuwe viaduct. Daarna sluiten de werkzaamheden aan het viaduct over de Hoofdweg hierop aan.

Extra bouwverkeer en geluidshinder

Tijdens de periode van juli 2023 tot april 2024 kan er extra bouwverkeer op de Hoofdweg aanwezig zijn en kan er geluidshinder optreden in de directe omgeving. Na de ingebruikname van de wegverlegging op 29 april 2024 zal de Hoofdweg ter hoogte van het viaduct enkele weken in beide richtingen gesloten zijn. Naar verwachting zal de Hoofdweg op 21 mei 2024 weer open zijn, met één rijstrook per rijrichting. 

Weer volledig opengesteld

In het eerste kwartaal van 2026 zal het nieuwe viaduct gereed zijn en zal de Hoofdweg over de volledige breedte in beide richtingen worden opengesteld. Gedurende deze periode zullen de bouwterreinen worden opgeruimd, maar kan er nog steeds sprake zijn van extra bouwverkeer op de Hoofdweg.

A16 Rotterdam

De vervanging van het viaduct in de A16 maakt deel uit van het grotere project A16 Rotterdam, dat de nieuwe verbinding vormt tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport.